Relaxácie Články

Farby – jedinečnosť.

Uvedomte si, že máte energiu, ktorú môžete využiť pre seba.

Túto energiu získavame z centra zeme. Prechádza našimi nohami a pridŕža nás na zemi. Predstavte si farbu, ktorú máte radi a dajte ju tej energii. Pozerajte sa, ako sa pohybuje, vznáša sa a víri v nádherných kruhoch. Buďte tiež v spojení s energiou, ktorá prichádza z vesmíru. Má inú farbu. Prechádza vašou hlavou a prináša inšpiráciu, predstavivosť a víziu toho, čo môže byť. Vnímajte, ako sa tieto dve energie stretnú a ako sa navzájom podporujú a vytvárajú tretiu energiu, energiu určenú k spojeniu nás a ostatných bytostí na celej zemi. Táto energia prechádza vašimi pažami a rukami a spája nás s ostatnými bytosťami na celej zemi. Všimnite si, akú má farbu. Teraz sa pozrite, ako sa tieto tri farby prelínajú, niekedy jedna druhú zatieni, niekedy pridá nový rozmer. Buďte v spojení sami so sebou ako so zázrakom. Na zemskom povrchu nie je nikto taký ako vy.

Choďte do miest hlboko uprostred seba, kde uchovávate ten skvost, ktorý má vaše meno. Ako sa k nemu približujete radostne, jemne a s láskou, všimnite si jeho zdroje, svoje osobné výbavy, svoje schopnosti vidieť, počúvať, dotýkať sa, čuchať, hovoriť, milovať, pohybovať sa, rozhodovať sa, rásť.

Pozrite sa na to, čo už máte a predstavte si, čo by ste ešte pre seba chceli získať. Dokážete to tak, že si dovolíte ochutnať všetko, čo príde, ale naberte si len to, čo sa vám hodí. Možno môžete byť citliví a prístupní k veciam svojej osobnej výbavy, k svojim zdrojom a niektorým z nich povedať dovidenia to takým spôsobom, aký v túto chvíľu chcete použiť. Spôsobom, ktorý odráža to, ako sa teraz sami cítite a čo cítite voči ľuďom okolo seba.

Virginia Satirová