Schizoafektívna porucha Články

Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami

Na tomto mieste nájdete materiál Ministerstva zdravotníctva SR. Je to štandardný postup pri komplexnom manažmente pacienta so schizoafektívnymi poruchami.

Autorom tohto materiálu je autorský kolektív: MUDr. Marek Zelman; PhDr. Katarína Kubašovská; prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.; MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

Komplexný manažment pacienta so schizoafektívnymi poruchami