Publikácie

Komunikačné zručnosti

Odborná publikácia vydaná Ligou za duševné zdravie SR v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“.
Autor PhDr. Juraj Martínek sa v nej podáva komplexný pohľad na úlohu komunikácie v živote človeka. Dúfame, že publikácia umožní skvalitniť vašu komunikáciu, dosahovanie cieľov, skvalitnenie vzťahov s partnermi, príbuznými či spolupracovníkmi.

Komunikačné zručnosti