Publikácie

Manažment dobrovoľníkov

Odborná publikácia vydaná Ligou za duševné zdravie SR v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ od autorky Alžbety Mráčkovej.
Materiál sa venuje problematike dobrovoľníctva na Slovensku.

Manažment dobrovoľníkov