Publikácie

Manažment organizácie

Odborná publikácia vydaná Ligou za duševné zdravie SR v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“. Autorky publikácie Alžbeta Mračková a Jana Vlašičová priblížili fungovanie organizácií tretieho sektora a venovali sa aj udržateľnosti neziskových orgnizácií.

Manažment organizácie