ADHD Videá

Odborníci o duševnej poruche ADHD u dospelých: Doc. MUDr. Ján Pečeňák z Psychiatrickej kliniky LF UK a UN Bratislava