ADHD Videá

Odborníci o duševnej poruche ADHD u dospelých: Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.