ADHD Videá

Odborníci o duševnej poruche ADHD u dospelých: Rozhovor s Prof. MUDr. Jánom Pavlovom Praškom z Kliniky psychiatrie FN v Olomouci