Publikácie

Pacientská advokácia

Odborná publikácia Ligy za duševné zdravie SR vydaná v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním.

Pacientská advokácia