Duševné zdravie detí Podcast

Podcast Ako sa máš? #5 psychologička Mária Vargová

Sexuálne zneužívanie detí je v našej spoločnosti stále tabu. Čo môžeme spraviť pre správne pochopenie témy? Ako pomôcť obetiam?

Psychologička Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. V podcaste sme sa s ňou rozprávali o tom, prečo je téma násila na deťoch v spoločnosti stále tabu a spájaná s mnohými mýtmi, ale aj o tom, prečo sa ľudia priklonia skôr k páchateľovi ako k obeti.

Sexuálne násilie na deťoch je spoločensky tabuizovaná téma. Čo potrebujeme vedieť, aby sme zmenili postoj spoločnosti? Ako pomôcť a pristupovať k obetiam a ako k páchateľom? Existuje účinná prevencia?

Pokiaľ ste obeťou, alebo máte vedomosť o násilí páchanom na dieťati vo vašom okolí, neváhajte kontaktovať pomoc!
  • Akútne ohrozenie – 158 – Polícia
  • Nahlásenie týrania, zneužívania, zanedbávania starostlivosti o dieťa – 0800 191 222 (bezplatne, nonstop)
  • Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ozve sa vám záznamník, kde v 2 minútovom limite uveďte základné údaje o dieťati a vaše podozrenie)
  • Priamo na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny


Kontaktovať môžete aj nasledovné linky pomoci:

 

Deti, tínedžeri:

 

Dospelí:

  • Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212 – nonstop, anonymne, bezplatne
  • Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566 – nonstop, anonymne, bezplatne, aj email
  • Pomoc obetiam násilia – 0850 111 321 – nonstop

 

Vypočujte si novú epizódu podcastu:


Podcast môžete počúvať aj na:

Ďakujeme partnerom podcastu: