Poruchy príjmu potravy Podcast

Podcast Ako sa máš? #9 psychiatrička Magda Frecer o poruchách príjmu potravy

Keď telo kričí o pomoc

PPP. Skratka pre poruchy príjmu potravy. Multifaktoriálne ochorenie, ktoré je veľmi skúmané a má aj dostatok pozornosti. O to menej máme odborníkov, ktorí by ju vedeli liečiť. Psychiatrička a psychoterapeutka Magda Frecer upozorňuje, že je to zákerné ochorenie, pretože sa s ním chorý dokáže stotožniť. Je desivé, že už 9 -10 ročné dievčatá vplyvom kultúrnych vplyvov môžu mať zvýšený stres viac z toho že priberú ako z toho, že im umrú rodičia.

Vedeli ste, že:

  • len okolo 20% ľudí s problémom PPP vyhľadá odbornú pomoc
  • pri poruchách príjmu potravy je vysoká úmrtnosť, až okolo 20%
  • je to multifaktoriálne ochorenie, ktoré postihuje dievčatá aj chlapcov vo všetkých socioekonomických vrstvách, bez rozdielu rasy či vzdelania
  • dnes týmto ochorením trpia už maloletí od 8 až 9 rokov

O poruchách príjmu potravy možno počul každý najmä v spojitosti napríklad s módnym priemyslom. Toto veľmi vážne multifaktoriálne ochorenie však zasahuje do životov už 9 ročných detí. Hoci viac postihuje mladé dievčatá a ženy, nevyhýba sa ani chlapcom a mužom a všetkým socio-ekonomickým vrstvám.

Najznámejšie ochorenia zo spektra PPP sú:

  • mentálna anorexia: úmyselné znižovanie hmotnosti vyvolané a udržiavané diétami, nadmerným cvičenim, zvracaním a zneužívanim liekov (najmä preháňadiel). Hmotnosť je podpriemerná až extrémne nízka, napriek tomu je snaha ďalej chudnúť.
  • mentálna bulímia: opakované záchvaty prejedania veľkým množstvom jedla, po ktorom nasleduje zvracanie alebo kompenzácia iným spôsobom (nAdmerné cvičenie, zneužívanie liekov – najmä preháňadiel, obdobia hladovania). Hmotnosť je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.

U oboch foriem je typický strach z nadváhy, naliehavá potreba chudnúť, neustále zaoberanie sa myšlienkami na jedlo a hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať. Porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré v danom veku človek nedokáže zvládnuť inak. Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním prináša pocit moci a kontroly – tie časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa hlavnou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti, pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.

Viac o tejto zložitej problematike porozprávala v štúdiu so Šarkanom skvelá psychiatrička, psychoterapeutka  MUDr. Magdaléna Frecer.

V prípade ak máte problém s poruchou príjmu potravy, alebo máte podozrenie, že váš blízky má problém s PPP môžete sa obrátiť napríklad na združenie Chuť žiť.

MUDr. Magdaléna Frecer
Je lekárka s atestáciou v odbore psychiatria. Psychoterapeutické vzdelanie získala v Inštitúte pre výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT) v Prahe. Absolvovala 1,5-ročný výcvik v body-psychoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda, senior trénera Európskej školy biodynamickej psychoterapie (ESBPE), ktorý sa špecializuje na verbálne a neverbálne terapeutické metódy. Aktuálne sa u neho vzdeláva v psychoterapii traumy. Ukončila kurz Jacobsonovej relaxácie a autogénneho tréningu u prof. MUDr. Jozefa Hašta, PhD.Má skúsenosti s vedením psychoterapeutických a psychoedukačných skupín so zameraním na vyrovnanie sa so skúsenosťou s duševnou poruchou a taktiež dlhoročnú psychiatrickú prax na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a so združením Chuť žiť, ktoré sa zaoberá prevenciou porúch príjmu potravy. Aktuálne pracuje na psychiatrickom oddelení Univerzitnej nemocnice v Bratislave-Ružinove a v centre Sunrise ako individuálna terapeutka pod supervíziou. Vedie terapeutické sedenia v slovenčine, poľštine a angličtine. Je pôvodom z Poľska a žije na Slovensku. Je vydatá, má 2 deti.