Podcast

Podcast #Minulosť a budúcnosť psychiatrie na Slovensku

Ako ďaleko do histórie siahajú korene psychiatrie a psychológie? Aké je ich postavenie v súčasnej medicíne, a najmä  – aká ich čaká budúcnosť ? V súčasnosti stojíme na prahu reformy starostlivosti o duševné zdravie.  Ak chceme niečo zmeniť a zlepšiť v budúcnosti, musíme sa poučiť z chýb minulosti.  Tento medicínsky odbor sa stále vyvíja a snaží sa reagovať na zmeny v spoločnosti, aj v myslení ľudí. Podarí sa správne a včas prispôsobiť problémom moderných ľudí?

Na tieto a ďalšie otázky sa psychiatra MUDr. Pavla Černáka, PhD. opýtala MUDr. Soňa Belanská