Schizoafektívna porucha Schizofrénia Podcast

Podcast #Schizofrénia-iná tvár reality

Schizofrénia a schizofrénne ochorenia sú dodnes tak trochu zahalené tajomstvom. Odjakživa boli námetom na skúmanie. Snažili sa ich pochopiť psychológovia, psychiatri, biochemici, pacienti, ich príbuzní , ba i celá spoločnosť. Napriek pribúdajúcim poznatkom, v spoločnosti schizofrénia stále vyvoláva úzkosť a je predmetom stigmatizácie.

Schizofrénia je vážne duševné ochorenie, ktorým trpí asi jedno percento obyvateľstva, teda na Slovensku asi 50 tisíc ľudí. Ide o ochorenie spôsobené poruchou činnosti mozgu, ktoré najčastejšie začína v najnádejnejšom období života človeka, na prahu dospelosti, a výrazne zasiahne nielen život chorého, ale celej rodiny. Ľudia, ktorí ňou trpia sú v spoločnosti diskriminovaní a stigmatizovaní.  Čo je pravda a čo je mýtus?  Pokúsime sa prispieť k objektívnemu informovaniu o tejto duševnej  poruche.

Hosť diskusie: MUDr. Dalibor Janoška, psychiater
Moderuje: MUDr. Soňa Belanská, psychiatrička

Schizofrénia je vážne duševné ochorenie, ktorým trpí asi jedno percento obyvateľstva, teda na Slovensku asi 50 tisíc ľudí. Ide o ochorenie spôsobené poruchou činnosti mozgu, ktoré najčastejšie začína v najnádejnejšom období života človeka, na prahu dospelosti, a výrazne zasiahne nielen život chorého, ale celej rodiny. Táto porucha spôsobuje, že chorý sa odcudzuje svojmu okoliu, pociťuje chaos, stiesnenosť a stratu kontroly nad sebou. Udalosti každodenného života získavajú pre neho nenormálny, často zlovestný význam. Okolitý svet sa pre neho stáva cudzím, nedokáže sa v ňom zorientovať, má zvláštne pocity, vníma, rozmýšľa a robí závery neobvykle, neobjektívne, pre okolie nepochopiteľne. Takýto stav sa odborne označuje ako psychóza. Výskum posledných desaťročí nielen veľa poodhalil o samotnej poruche v mozgu, ale priniesol aj účinné lieky, takzvané antipsychotiká, pomocou ktorých je schizofrénia v súčasnosti porovnateľne liečiteľná, tak ako iné vážnejšie telesné ochorenia. Aj keď presnú príčinu schizofrénie nepoznáme, naše najnovšie poznatky o mozgových mechanizmoch tejto poruchy v poslednom období výrazne narástli a ovplyvnili vývoj nových, účinnejších liekov.

Podcast si môžete vypočuť aj na: