Schizofrénia Publikácie

Schizofrénia: Informácie pre pacientov a ich príbuzných

Informačný edukačný leták vydaný Ligou za duševné zdravie určený pre pacientov so schizofréniou a ich príbuzných.
Leták je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf.

Schizofrénia: Informácie pre pacientov a ich príbuzných