Publikácie

Sociálna práca a poradenstvo

Odborná publikácia Ligy za duševné zdravie SR vydaná v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“.

Kolektív autorov Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Mgr. Kristán Kovács a PhDr. Peter Brnula, PhD. v nej prebrali dôležité oblasti sociálnej práce a sociálneho poradenstva na Slovensku.

Sociálna práca a poradenstvo