ADHD Články

Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre dospelého pacienta s ADHD

Do Ligy sa nám často ozývajú dospelí pacienti, ktorým bola diagnostikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou, alebo s podozrením na ňu. Až priveľmi často sa stretávajú s nepochopením a to aj zo strany niektorých odborníkov. Preto nás potešilo, že na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR, v sekcii Štandardné postupy, sa objavil aj manuál, príručka z klinickej psychológie pod názvom Štandardný diagnostický, preventívny a terapeutický postup pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – Attention Deficit/Hyperactivity disorder) od autoriek Mgr. Beáty Magurovej a Mgr. Jany Štefánikovej, PhD.

Účelom tohto materiálu je zlepšiť dostupnosť a kvalitu starostlivosti u pacientov trpiacich na ADHD v Slovenskej republike. Je určený všeobecným lekárom, klinickým a poradenským psychológom, psychiatrom a ďalším odborníkom pôsobiacim v oblasti duševného zdravia. Taktiež má zvýšiť povedomie o tejto poruche u zdravotníckych pracovníkov a zlepšiť koordináciu liečby.

ZDROJ: Ministerstvo zdravotníctva SR