Relaxácie Články

Úplné dýchanie. Dýchanie bránicou.

Sedíte pohodlne s chodidlami na podlahe. Uvoľnili ste napätie v tele, teraz iba dýchajte. Všetok dych prechádza nosnými dierkami pomaly a pokojne.

Sprevádzame svoj nádych akoby vnútorným zrakom a z hrude, kde zvyčajne končí, ho posunieme do brucha. Sledujeme ako sa brucho vypučí. Môžeme si dať na neho dlaň.

Snažíme sa, nech sa vzduch dostane tlačený bránicou do hrude a do hlavy.

Počítame do štyroch, alebo koľko nám je potrebné na nádych a potom pomaly vydychujeme všetok vzduch.

Opakujte. Trikrát.

Druhú ruku môžete mať na hrudi a sledovať, že hruď sa pri dýchaní nezdvíha, až nakoniec pri výdychu.

Keď dlhodobo dýchame iba do hrude, postupne máme nedostatok vzduchu. A trpíme vlastne kyslíkovou podvýživou, únavou, nedostakom energie, preto sa cvičenie Úplný dych odporúča cvičiť aj mimo meditácii.

Keď urobíte tri hlboké nádychy a výdychy, dýchajte normálne.