30. 03. 2009 Čo pre vás robíme

Liga odovzdala ceny za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa zdravia

Duševné zdravie je súčasť zdravia, telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby. Hoci sa o dôležitosti duševného zdravia hovorí čoraz častejšie, mnoho ľudí s duševnými problémami nemá dostatočnú starostlivosť. Predsudky a stigma príliš často oslabujú rozvoj programov starostlivosti o duševné zdravie, čo odráža aj stav poskytovaných služieb.

Priaznivcov Ligy za duševné zdravie sa stretli na výročnom koncerte, na ktorom sa udeľujú každoročne „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“. Liga oceňuje JEDNOTLIVCOV alebo ZDRUŽENIA za podporu duševného zdravia a MÉDIÁ za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia. Ceny sa odovzdávajú za predchádzajúci rok 2008 pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si pripomíname 7. apríla.

Jedným z cieľov Ligy za duševné zdravie SR je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou a preto svojimi aktivitami podporuje dobudovanie komplexnej siete služieb. Je to široký súbor služieb, programov a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou v čo najprirodzenejších podmienkach začleniť sa naspäť so života. Odborníci, pacientské a príbuzenské združenia, ktoré sú členmi LDZ SR túto sieť pomáhajú budovať a preto sa im Liga snaží vyjadriť vďaku aj ocenením na slávnostnom koncerte.

Slávnostný večer sa konal 30. marca 2009 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca a moderovala ho Soňa Müllerová, hosťom spieval a hral Peter Cmorik so skupinou. Obaja umelci podporili podujatie bez nároku na honorár.

Cenu Ligy za duševné zdravie SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom získal MUDr. Jozef H A Š T O z T r e n č í n a, primár psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, za vytrvalú snahu o komplexnosť liečby psychických porúch, za jeho priekopníctvo v oblasti psychoterapie a zavádzania denných psychiatrických stacionárov na Slovensku, za jeho iniciatívu v oblasti vzdelávania a významné edičné prínosy. Za systematickú prezentáciu tém duševného zdravia medzi odbornou aj laickou verejnosťou, za neúnavnú propagáciu myšlienok LDZ SR nielen v rámci trenčianskeho regiónu ale aj v rámci celého Slovenska s výrazným osobným nasadením. Cenu odovzdal Prof. Anton Heretik, člen Odbornej rady LDZ SR.

Slávnostný koncert LDZ SR je poďakovaním všetkým nominovaným na túto cenu, ktorých navrhli odborníci, regionálne združenia pacientov a príbuzných. Okrem oceneného najviac hlasov ďalej získali:

Občianske združenie INTEGRA z Michaloviec za dlhodobé vynikajúce výsledky v budovaní komplexných služieb komunitnej starostlivosti. V roku 2008 Integra vytvorila nové podporované bývanie, realizuje pilotný projekt zamestnávania. Integra ako prvá organizácia na území Slovenska zaviedla službu „case managementu“ pre klientov.
Ďalej Občianske združenie KRÍDLA z Bratislavy, ktoré úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. KRÍDLA vytvárajú pocit bezpečia, miesta pre širokú škálu terapií, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá predstavuje úspešnú etapu v procese tréningu pre život a v kontinuite liečby prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami, vedie ich cestou k uzdraveniu a triumfuje plnou integráciou a návratom do života.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal

S L O V E N S K Ý R O Z H L A S

za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a poruchách, za ústretovú propagáciu myšlienok LDZ SR, a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou. Cenu odovzdal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku MUDr. Pavel Černák, člen Správnej a Odbornej rady LDZ SR.

Poďakovanie patrí aj ďalším nominovaných, z ktorých najviac hlasov ďalej získaliMUDr. Alena Mosnárová, šéfredaktorka Lekárskych listov prílohy Zdravotníckych novín a Rádio Lumen. LDZ SR im ďakuje za trvalú a kvalitnú prácu pre informovanie slovenskej verejnosti.

Jednu z dvoch sôch, ktoré dostali ocenení, venoval Lige za duševné zdravie SR a oceneným ich autor Svetozár Ilavský ako svoj príspevok k duševnému zdraviu.

Výkonná riaditeľka Ligy za duševné zdravie Mgr. Alexandra Fischerová povedala :
„Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý je 7. apríla sa na verejnosti hovorí skôr o fyzickom zdraví, ale Liga za duševné zdravie chce pripomenúť, že súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie a že je rovnako dôležité a z nejakých dôvodov mu venujeme menej pozornosti. Slávnostný koncert je zas ocenením pre ľudí, ktorí podporujú ciele Ligy smerujúce k zlepšeniu situácie v oblasti duševného zdravia.“

 

Prof. Anton Heretik, člen Odbornej rady LDZ SR:
„Duši a jej zdraviu rozumie každý (asi tak ako politike a futbalu). Samozvaných psychológov, ktorí dajú zaručenú radu v každom probléme je okolo nás množstvo.
V čase, keď Liga za duševné zdravie vznikala nám bolo jasné, že medzi mnohými cieľmi dominujú dva: boj so stigmatizáciou – predsudkami a diskrimináciou ľudí s psychickými poruchami a podpora svojpomocných skupín, ktoré sa usilujú o ich návrat do spoločnosti. Mnohé aktivity, ktoré sme absolvovali na pôde Ligy, alebo v hlboko v teréne nás presvedčili, že otázky duševného zdravia nefascinujú len ľudí, ktorí sa mu profesionálne venujú. Mnohé otázky napr. o dedičnosti, o význame rodinného prostredia, o liečiteľnosti psychických porúch sa opakovali znovu a znovu. Na niektoré otázky sme snáď našim poslucháčom poskytli uspokojivú odpoveď, pri iných sme sami neboli spokojní, lebo sme cítili to množstvo zložitých a stále otvorených problémov.“

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, Bratislava
0903 / 65 85 95