03. 03. 2015 Správy

Liga pripravuje odovzdávanie cien

Liga za duševné zdravie pripravuje v týchto chvíľach každoročný slávnostný večer, na ktorom sa budú odovzdávať ceny za mimoriadnu prácu na poli duševného zdravia. Bude sa konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, ktorú každý rok zapožičia magistrát a týmto pánovi primátorovi ďakujeme. Občerstvenie prichystá náš dlhoročný kamarát Janko Fajkoš, ktorý má bufet na VŠMU. Moderovať bude úžasný Dado Nagy, ktorý témam duševného zdravia rozumie a dlhoročne moderuje Ligové akcie. Hudobným hosťom bude Sonička Horňáková, ktorej sugestívny hlas a nežné melódie urobia dobre našim dušiam. Ceny budú odovzdávať sympatická spisovateľka a glosátroka Olga Feldeková a nezvyčajný básnik Erik Ondrejička.

Každoročne sa k oceňovaniu pridáva aj Kancelária WHO na Slovensku a udelí cenu za inovatívny prístup k téme duševného zdravia na Slovensku. Koncert sa bude konať v utorok 10.marca od 17,oo hodiny a ak máte vzťah k téme duševné zdravie, príďte nás pozrieť. Pre priaznivcov Ligy je vstup voľný, budeme sa na vás tešiť.

Olga Valentová, PR Liga za duševné zdravie