08. 06. 2016 Správy

Liga za duševné zdravie bude zas na POHODE

Mladí ľudia na bezkonkurenčne najlepšom festivale dobrej nálady na Slovensku v Trenčíne majú v obľube diskusie s odborníkmi na témy okolo nášho citového prežívania, okolo našich duševných problémov, okolo medziľudských vzťahov, závislostí či výchovy detí a života rodiny. Aj my máme v Lige tieto diskusie radi a neuveríte aj naši psychológovia a psychiatri ich majú radi. Stretávajú sa tam totiž s vnímavým publikom. Návštevníci festivalu Pohoda sú naladení na dobrú vlnu premýšľania o svete, na dobrú frekvenciu hudby, tanca a kultúry.

V júli v piatok 8.7. nás nájdete v Optimistane o 14,oo a stretneme sa s moderátorom Dadom Nagyom a s vynikajúcim psychiatrom Jozefom Haštom. Téma je : „Koho lákajú drogy“.

príďte …. :o)