13. 01. 2022 Aktuality Správy

Liga za duševné zdravie má nového riaditeľa. Schválila aj nových členov dozornej rady organizácie. 

Bratislava, 14.1. 2022 – Novým riaditeľom Ligy za duševné zdravie sa stal JUDr. Andrej Vršanský. Nahradil tak doterajšieho riaditeľa Martina Knuta, ktorý túto funkciu zastával od roku 2012. 

Rozhodnutím správnej rady organizácie Liga za duševné zdravie zo 16. 12. 2021 sa stal novým výkonným riaditeľom JUDr. Andrej Vršanský. Predchádzajúci riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut zostáva predsedom správnej rady Ligy, ktorej členmi sú okrem neho aj Andrej Vršanský, dlhoročná členka správnej rady a koordinátorka celonárodnej zbierky na podporu ľudí s duševnými poruchami Mgr. Daniela Kevélyová, známy psychiater a zakladateľ Ligy za duševné zdravie MUDr. Peter Breier a bývalý generálny riaditeľ Pinelovej nemocnice v Pezinku, psychiater a psychoterapeut MUDr. Pavel Černák, PhD. 

Riaditeľ Ligy za duševné zdravie JUDr. Andrej Vršanský

Zároveň sa na Valnom zhromaždení Ligy za duševné zdravie zvolili noví členovia Dozornej rady, ktorými sú: MUDr. Darina Sedláková, MPH – členka správnej rady Mental Health Europe dlhodobo pôsobiaca vo WHO, psychiatrička MUDr. Barbora Vašečková, PhD ako zástupkyňa nominovaná Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, Ing. Martin Brilla ako zástupca nominovaný združením pacientov a príbuzných ODOS, sociológ doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD, psychiatrička MUDr. Magda Frecer, manažér a člen Strategickej rady k Plánu obnovy Ing. Peter Škodný, marketingový stratég a sociológ Ing. Marián Timoracký, moderátor a hudobník Peter „Šarkan“ Novák ako spriaznená duša Ligy a Peter Varmuža ako zástupca angažovaného donora Yeme.

Andrej Vršanský hovorí: „Na smerovaní ani aktivitách Ligy sa zmenou na poste výkonného riaditeľa nič nemení, naopak, pokračujeme ďalej v našom úsilí budovať preventívne programy pre zamestnancov, pre školy aj pre samosprávy tak, aby popularizácia duševného zdravia zabezpečila, že si ľudia v komunitách budú vedieť a chcieť pomáhať navzájom. Zároveň budeme naďalej prevádzkovať Linku dôvery Nezábudka a zastupovať 40 členských organizácií voči štátu pri snahe o reformu systému starostlivosti o duševné zdravie tak, aby ľudia mali jednoduchý prístup k zrozumiteľnej a modernej starostlivosti o duševné zdravie.“

O Lige za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 21 rokov pomáha svojimi aktivitami znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, a tých, ktorí trpia duševnými problémami.

Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe.
Aktivity Ligy a informácie o duševnom zdraví nájdete na týchto miestach: