16. 03. 2015 Správy

Liga za duševné zdravie ocenila osobnosti

Slávnostný večer moderoval dlhoročný spolupracovník Ligy za duševné zdravie SR Dado Nagy.

Každoročne sa priaznivci duševného zdravia stretávajú v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave na slávnostnom koncerte, na ktorom Liga za duševné zdravie oceňuje vynikajúce osobnosti a občianske združenia za presadzovanie dobrých praxí v rámci duševného zdravia na Slovensku.

Duševné prežívanie, duševné zdravie či duševné problémy sú na Slovensku stále zahalené závojom tajomstva a u staršej generácie aj pretrvávajúcim tabu. Liga za duševné zdravie sa už pätnásť rokov snaží o detabuizáciu duševného zdravia a duševných porúch a preto každoročne organizuje charitatívny slávnostný večer, na ktorom oceňuje osobnosti a občianske združenia, ktoré budujú komunitnú starostlivosť a pestujú dobrú prax pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami.

Ocenené osobnosti sú zárukou kvalitnej starostlivosti o duševné zdravie, sú nositeľmi korektných informácií o problematike duševného zdravia vo svojom okolí. Jedine informovanosť slovenskej verejnosti je totiž zárukou toho, že sa budeme vedieť o svojich radostiach aj starostiach s našou dušou podeliť s blízkymi alebo dokonca s odborníkom na duševné zdravie – a to môže byť cesta k celkovému zdraviu.

Slávnostný večer sa konal 10.marca 2015 a o ocenených napíšeme v ďalších článkoch. Hudobným hosťom bola vynikajúca Soňa Horňáková a ceny odovzdávali zaujímavé osobnosti.