21. 10. 2015 Správy

Liga za duševné zdravie organizuje pracovné stretnutie spoločne s Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie (LDZ) je členom rôznych medzinárodných inštitúcií a v rámci členstva v organizácii Mental Health Europe zorganizovala pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie detí“, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015 v priestoroch Ligy za prítomnosti odborníkov na starostlivosť o duševné zdravie.

LDZ sa snaží o zlepšenie informovanosti Slovenskej verejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách a rôznymi aktivitami na najrôznejších úrovniach. Okrem toho sa stará o rozvoj komunitných služieb ako sú denné stacionáre, chránené dielne či rehabilitačné centrá. Rôznymi projektmi šíri korektné informácie aj smerom k deťom, učiteľom či adolescentom. Téma duševného zdravia našich detí je stále obostretá hmlou nevedomosti a preto Liga pripravila medzinárodné pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie detí“.

MUDr. Alexandra Bražinová, Liga za duševné zdravie:

„Toto pracovné stretnutie vzniklo na základe spolupráce LDZ a medzinárodnej organizácie MHE, ktorá je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa podporou duševného zdravia v Európe. Víziou MHE je Európa, kde ľudia s duševnými problémami či poruchami sú plnohodnotní občania s prístupom k potrebnej podpore a službám, kde podpora duševného zdravia je prioritou v spoločnosti. Dobré duševné a celkové zdravie sa formuje v detstve. MHE a LDZ preto spojili sily a zrealizovali pracovné stretnutie, na ktorom medzinárodní a slovenskí odborníci diskutovali o duševnom zdraví detí, o systéme zdravotnej starostlivosti a možnom rozvoji komunitných služieb pre detských pacientov.“

Pracovné stretnutie sa konalo z iniciatívy MHE a výsledky takýchto aktivít si členské krajiny navzájom poskytujú pre inšpiráciu a šírenie dobrých praxí. Hostia zo zahraničia: MUDr. Jan Pfeiffer, odborný poradca MHE, a pani Ailbhe Finn, vyslankyňa pre ľudské práva MHE. Hostia zo Slovenska boli: doc. MUDr. Igor Škodáček, prednosta Psychiatrickej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Mgr.Mária Vargová, Odbor sociálnych vecí, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, PhDr. Michaela Kucharčík, detský domov Trenčín – Zlatovce. Ďalej MUDr. Alexandra Bražinová, Liga za duševné zdravie a MUDr. Marcela Barová, riaditeľka združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia). Výstupom pracovného stretnutia bude komuniké o prevencii, podpore a liečbe duševného zdravia detí v Slovenskej republike.

MHE – Mental Health Europe , Duševné zdravie Európy: MHE bola založená v Brightone vo Veľkej Británii v roku 1985 ako európska regionálna rada pri Svetovej federácii pre duševné zdravie. MHE pracuje dvadsaťosem rokov v Bruseli. V posledných troch desaťročiach MHE aktívne obhajovalo duševné zdravie, podporovalo prevenciu psychických problémov, zlepšovanie starostlivosti, sociálneho začlenenia a ochrany ľudských práv ľudí, ktorí v minulosti trpeli duševnými poruchami, ich rodín a opatrovateľov. MHE ako zastrešujúca organizácia reprezentuje združenia, organizácie, jednotlivcov, ktorí pôsobia v oblasti duševného zdravia a pohody v Európe, vrátane ľudí ktorí v minulosti trpeli duševnými poruchami, dobrovoľníkov a profesionálov.