14. 07. 2008 Čo pre vás robíme

Liga za duševné zdravie robí diskusie na Pohode

Liga za duševné zdravie robí diskusie na Pohode

Liga za duševné zdravie SR vás opäť pozýva na diskusie v rámci FESTIVALU POHODA v Trenčíne na zaujímavé témy o výbere partnera, o narcisizme, o tom ako prvý rok života formuje naše vzťahy na celý život, alebo napríklad ako súvisia drogy a schizofrénia.

Diskusie s odborníkmi psychológmi a psychiatrami sú na Festivale Pohoda už roky veľmi obľúbené a tešia sa aktívnej pozornosti mladého publika. Diskutujú špičkoví odborníci, ktorí vedia podávať aj takéto náročné témy veľmi populárnym spôsobom, napríklad Prof. Anton Heretik, MUDr. Jozef Hašto alebo MUDr. Ján Pečeňák. Na diskusiách sa mladí ľudia veľa dozvedia, je tam skvelá atmosféra a opýtať sa môžu čokoľvek na čo majú odvahu.

Mgr.Alexandra Fischerová, riaditeľka Ligy za duševné zdravie SR

„Mladí ľudia majú o témy duševného zdravia záujem, sú otvorenejší a neboja sa priznať, že sa ich to nejakým spôsobom týka. Majú menšie predsudky, neboja sa diskutovať, klásť otázky.

Radi využijú možnosť stretnúť sa so špičkovými odborníkmi a myslím, že oceňujú, že prišli do ich prirodzeného prostredia kvôli nim – aby získali čo najviac informácií a odpovedí na svoje otázky. Témy stretnutí sa samozrejme snažíme nastaviť tak, aby boli pre mladých zaujímavé: depresie, strachy a úzkosti, závislosti, násilie, láska, sexualita, rodinné vzťahy…

Myslím, že tento priamy kontakt je cenný aj pre odborníkov, všetci sa totiž na Pohodu vždy veľmi tešia. A my tiež.“

Plán diskusií na Festivale POHODA v Trenčíne:

PIATOK 18. JÚLA 2008
GARNIER MAGIC MIRRORS

13:00 – 13:50 Prečo práve Ty?
/Moja žena, môj muž – treba sobáš?/

O výbere partnera a partnerských vzťahoch.
Diskutujú: PhDr. Peter Zeľo, PhDr. Katarína Karaszová

14:45 – 15:35 Nie si Ty narcis?
O našom obraze v jazierku.
Diskutujú: MUDr. Andrea Marsalová, prof.PhDr. Anton Heretik,PhD.

SOBOTA 19.JÚLA 2008
GARNIER MAGIC MIRRORS

15:45 – 16:35 Vzťahová väzba
Ako prvý rok života formuje naše vzťahy na celý život.

Diskutujú: Doc.MUDr. Jozef Hašto,PhD., Mgr. Hana Vojtová

TATRA BANKA ARÉNA

14:30 – 15:30 Drogy a schizofrénia
The party is over.

Diskutujú: Doc.MUDr. Ján Pečeňák,PhD., PhDr. Igor Obuch

Moderátorom diskusií je opäť populárny Dado Nagy.

Tešíme sa na vás

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
olga.valentova@dusevnez.sk
www.dusevnezdravie.sk
0903 / 65 85 95