02. 08. 2012 Zbierky

Liga za duševné zdravie SR organizuje výstavu v Auparku

Tlačová správa

Liga za duševné zdravie sa podieľa na destigmatizácii duševných porúch, organizuje informačné kampane a každoročnú Zbierku Dni nezábudiek. Podujatie, ktoré uzatvára informačnú kampaň predstaví verejnosti autorov výtvarných diel z Galérie NEZÁBUDKA.

Sprievodné aktivity informačnej kampane Dni duševného zdravia sú aj výstavy a informačné podujatia v regiónoch, ktoré organizujú členské organizácie Ligy. V Bratislave bola úvodným podujatím výstava fotografií Romana Machoviča z Banskej Bystrice, ktorý už viac rokov tvorí v Galérii Nezábudka.

K hlavným činnostiam Galérie Nezábudka patrí objavovanie, zbieranie a vystavovanie prác umenia, ktoré sa dnes zvykne označovať ako art brut. Na Slovensku je Nezábudka zatiaľ jedinou galériou svojho druhu. Okrem individuálnych výstav pravidelne pripravuje celoslovenskú súťaž Hľadá sa talent, organizuje rôzne umelecké stretnutia a workshopy a postupne získava potenciál prezentovať svoje zbierky aj v zahraničí.

V tomto roku zorganizovala v úzkej spolupráci so spoločnosťou Pfizer výtvarnú Výzvu Hľadá sa talent, do ktorej sa zapojilo viac ako 60 autorov z celého Slovenska. Hlavnou myšlienkou projektu bolo prispieť k rozvoju arteterapie (liečby umením) na Slovensku a tým aj k objaveniu ukrytej tvorivosti u ľudí s duševnou poruchou. Odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a teoretikov umenia si všímala predovšetkým výtvarnú hodnotu zaslaných diel. Pri výbere akceptovala predovšetkým tie práce, ktoré vznikli na princípe voľnej asociácie a imaginácie.

Záverečným podujatím kampane Dni duševného zdravia je výstava diel autorov zapojených do Výzvy „Hľadá sa talent 2009“. Výstava sa bude konať v poslednom októbrovom týždni od 26.10. do 1.11.2009 v Auparku. Finalisti, zastúpení na výstave v Auparku, nie sú profesionálni výtvarníci. Umením sa začali zaoberať s čistým srdcom, bez potreby zisku a slávy, snáď len z obrany proti smútku alebo naopak z radosti. Mnohí z nich tvoria na základe individuálnej skúsenosti s duševnou chorobou, alebo na základe nejakého silného zážitku, či otrasu. Ich diela pútajú pozornosť svojou bezprostrednosťou a neraz prispievajú k odhaľovaniu prvotných prameňov imaginácie, ktorá leží za hranicou nášho racionálneho pohľadu na svet. Ocitáme sa tak v akomsi prieniku umenia a života, v ktorom mnohí z týchto autorov žijú, uzavretí uprostred vlastnej, hermetickej mytológie.
Priblížením ich tvorby prostredníctvom výstavy, chceme osloviť širokú verejnosť ako aj ľudí, ktorí majú problémy s duševným zdravím, s cieľom nadviazať medzi nimi komunikáciu, poznanie a pochopenie a zároveň prispieť k odstraňovaniu predsudkov, ktoré sú s duševnými ochoreniami stále spojené.

Výstava má dve formy. V Auparku môže verejnosť vidieť reprodukcie diel od 26.10. do 1.11. 2009 a originály diel si môžu návštevníci pozrieť od 27.10. 2009 v priestoroch Ligy za duševné zdravie SR na Ševčenkovej ul. v Bratislave.

Výstava sa koná sa za podpory Ministerstva kultúry SR.

Ďakujeme obchodnému centru AUPARK za podporu a partnerstvo pri vytvorení priestoru pre výstavy ako aj pre PORADŇU NEZÁBUDKA.

Činnosť Galérie Nezábudka podporuje farmaceutická spoločnosť PFIZER.

Informačná kampaň vyvrcholila Zbierkou DNI NEZÁBUDIEK, ktorá okrem finančného prínosu pomáha priamo v uliciach našich miest šíriť informácie o duševnom zdraví. Kampaň vyvrcholila zbierkou v uliciach Slovenska predajom umelého kvietka – nezábudky.

Ďalej je možné podporiť Zbierku zaslaním SMS na číslo 833 v hodnote 1 Eur v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko do konca októbra.
Tretia možnosť ako podporiť ľudí s duševnými poruchami je poslať peniaze priamo na účet LDZ SR a to až do konca roka.

Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa do života!