03. 11. 2020 Správy

Linky dôvery ako pomocná ruka pri pandémii koronavírusu

Prirodzenou ľudskou métou je prežiť šťastný, zmysluplný život v zdraví. Avšak počas veľkej životnej krízy je úplne normálne cítiť úzkosť, hnev, pocity osamelosti či hlbokú frustráciu. Nehovoriac o takej kríze, ktorá nás teraz zasiahla všetkých. Pandémia koronavírusu.

V tomto kontexte sa o slovo rozhodla prihlásiť aj belgická kráľovná Mathilde, ktorá veľmi výrazne podporuje myšlienku dôležitosti duševného zdravia v krajine, v Európe ale aj na celom svete. Podľa kráľovnej Mathilde, duševné zdravie nám nielen pomáha naplno rozvíjať náš životný potenciál, ale najmä upevňuje našu odolnosť a schopnosť lepšie zvládať všetky stresové a traumatické udalosti, ktorým čelíme v každodennom živote bez ohľadu na to, či sa jedná o nepredvídateľné, náhle a prekvapivé situácie alebo naopak, pomaly vlečúce sa dlhotrvajúce okolnosti. Práve aktuálna pandémia, ktorá akosi príliš odhaľuje slabiny našich zdravotných systémov, v plnej miere zvýraznila aj nedostatky v starostlivosti o duševné zdravie. Vplyvom pandémie sekundárne dochádza k odhaľovaniu rizikových faktorov, ktoré sa najviac dotýkajú nášho vlastného duševného zdravia. Izolácia, osamelosť, rodinné napätie, ekonomické ťažkosti spojené so stratou príjmu….

Akokoľvek negatívne to však na prvý pohľad vyzerá, aj v tejto situácii si vieme pomôcť. Ak sa už teraz rozhodneme sústavne venovať vlastnému duševnému zdraviu, máme jedinečnú šancu, že v budúcnosti budeme vedieť omnoho lepšie čeliť aj ďalším vznikajúcim nástrahám a krízam. Je dokázané, že po každej vlne pandémie nastáva vlna prudkého nárastu duševných chorôb. Nezabúdajme preto, že v tejto chvíli sa duševné zdravie naozaj týka nás všetkých. Pretože ak ľudia nedokážu vplyvom narušenej psychiky dostatočne rásť, ani spoločnosť a krajina nebudú prosperovať. Tento problém sa týka nás všetkých, bez rozdielu veku pohlavia, rasy či sociálnej vrstvy. Avšak naďalej platí, že mladí ľudia a seniori sú v kategórii najohrozenejších. Až príliš často vo svete chýba dostupnosť zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie. Je častokrát obmedzená, nepostačujúca alebo nedosiahnuteľná. V mnohých krajinách chýba aj dostatok odborníkov.

Napriek všetkým týmto negatívnym faktom, stále existujú formy pomoci, ktoré môžu aspoň čiastočne zmierniť dopady tejto zlej situácie. Drvivá väčšina štátov má zriadené 24-hodinové nepretržité linky pomoci,  ktoré riešia akútne psychické krízové stavy klientov a tým odľahčujú systém. Na stránke MHE (Mental Health Europe) nájdete informácie o existujúcich linkách pomoci alebo organizáciách, ktoré ich prevádzkujú. Súčasťou tohto medzinárodného členstva je aj Linka dôvery Nezábudka, ktorá poskytuje občanom SR nepretržitú, 24-hodinovú podporu prostredníctvom telefonických služieb a online poradne. Linka dôvery Nezábudka je tu aj na to, aby aktívne napomáhala ochrane duševného zdravia počas  pandémie COVID-19.

Po povzbudivých slovách kráľovnej Mathilde, aj my, Liga za duševné zdravie SR v mene Linky dôvery Nezábudka, chceme naďalej dúfať, že aj v najbližšej budúcnosti bude mať každý človek neobmedzený prístup k službám duševného zdravia do takej miery, ako to bude potrebné a nevyhnutné pre každého jednotlivca.