30. 10. 2020 Čo pre vás robíme

Literatúra v radnici – sme normálni?

Témou tejto besedy bolo diskutovať o tom, ako sa naučiť starať sa o svoje duševné zdravie v dnešnej dobe. Na tejto besede nám prof. Heretik porozprával nielen zaujímavosti zo svojej praxe, prezradil nám však aj to, či sú sny zrkadlom vlastnej duše. Samozrejme, stále platí, že aktuálna pandémia ovplyvňuje životy všetkých. Nielen z pohľadu ochorenia samotného, ale aj čo sa týka následkov, ktoré so sebou prináša v podobe duševných ťažkostí. Aj preto sa veľa hovorilo o dôležitosti dobrého duševného zdravia počas pandémie, a o tom, ako aktuálna pandémia ovplyvňuje duševne chorých alebo na druhej strane tých, ktorí pred pandémiou problémy nepociťovali.

Pozvanie na besedu prijal významný slovenský psychológ a súdny znalec, Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Celý zostrih z diskusie, si môžete pozrieť tu: