16. 08. 2017 Čo pre vás robíme

Logoterapia

„Ľudské bytie znamená byť neustále konfrontovaný so situáciami, z ktorých každá je zároveň dar aj úloha. Čo takáto situácia od nás vyžaduje je naplnením jej zmyslu.“ V. E. Frankl, zakladateľ psychoterapeutického smeru Logoterapia (in: M. Kosová a kol.: Logoterapie. Grada Publishing, 2014)

Logoterapia je psychoterapeutický smer, ktorého zameranie je možné vysvetliť na základe metafory, keď klient prichádza za terapeutom a prináša so sebou rôzne fragmenty zo svojho života, pričom ich pod jeho vedením skladá do zmysluplného celku, na ktorý sa učí nadviazať svoj ďalší život.

Ak ste sa teda ocitli v situácii, kedy sa Vám život rozsypal ako uvoľnené kúsky mozaiky a neviete si ich sami poskladať, aby ste mohli opäť vykročiť vpred, je pre Vás určená psychoterapia, ktorú Vám prostredníctvom svojich odborníkov ponúka Liga za duševné zdravie.

Ide o desať 50-minútových psychoterapeutických sedení, v rámci ktorých sa Vám bude individuálne venovať terapeut s cieľom nájsť opäť zmysel života a posunúť sa ďalej.

Pre koho je tento druh psychoterapie vhodný?

  • pre ľudí bez diagnostikovanej duševnej poruchy (psychiatricky neliečených), ktorí prežívajú životnú krízu alebo zaťažkávajúcu životnú situáciu.

Kto Vám bude pomáhať:

  • odborníci z oblasti duševného zdravia, ktorí absolvujú výcvik v Logoterapii.

 

Koľko bude terapia stáť:

  • psychoterapia je ponúkaná zadarmo, avšak nakoľko v súvislosti s ňou vznikajú Lige za duševné zdravie náklady, cenou za jedno sedenie je dobrovoľný manipulačný poplatok vo výške 5 Eur.

 

Kde sa je možné prihlásiť?

  • záujemci sa môžu prihlásiť mailom na logoterapialdz@gmail.com. V správe prosíme uviesť Vaše meno aj telefónne číslo, na ktorom Vás môžeme kontaktovať.

 

Kde bude terapia prebiehať?

  • stretnutia budú prebiehať v priestoroch Ligy za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, Bratislava

 

Je potrebné ešte niečo o tejto ponuke vedieť?

  • každá psychoterapia predstavuje osobitý druh partnerstva medzi klientom a terapeutom, z ktorého vyplývajú aj isté pravidlá. Keďže je potrebné ich poznať a dodržiavať, na začiatku terapie Vás s nimi oboznámime a požiadame Vás o ich potvrdenie podpisom. So zmluvou sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

Príloha

Zmluva o psychoterapii (PDF)