10. 07. 2014 Galéria Nezábudka

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou na výtvarnom workshope

Galéria Nezábudka, ktorá funguje pri Lige za duševné zdravie SR pripravilila aj tento rok pre autorov, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením letný výtvarný workshop, ktorý sa už tradične bude konať v areáli Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Sústredenie potrvá od 5. 8. 2014 do 9. 8. 2014 a zúčastnia sa na ňom jedenásti amatérski výtvarníci: Daniel Horák, Róbert Kačánek, Viera Kulišovová, Alena Kuliševová, Roman Machovič, Bedřich Matoušek, Darina Komlóssyová – Okáliová, Václav Ryba, Sylvia Mikolášková, Stanislava Bratková a Zuzana Ebringerová ktorí boli pozvaní na základe ich tvorivých schopností a ich celoročnej účasti na výtvarných workshopoch organizovaných Ligou za duševné zdravie.

Na vybraných autorov čaká päť zaujímavých dní, počas ktorých budú zbierať inšpirácie, robiť si náčrty, zdokonalia sa vo výtvarných technikách a budú rozširovať svoju vlastnú invenciu aj prostredníctvom literatúry či hudobných inšpirácií. Tohoročný workshopp bude zameraný predovšetkým na ilustračnú tvorbu. Najlepšie práce budú na záver vystavené a budú použité ako ilustrácie k zbierke básní Guillaume Apollinaira, ktorú pripravujem spolu s moravským partnerom.
Popri výtvarných dieľňach budú súčasťou pobytu aj krátke výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé aktivity, ktoré budú mať rôzne stupne náročnosti a budú prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčasnených autorov. Sústredenie povedú odborníci: výtvarníci Vladimír Kordoš a Dušan Nágel, historička umenia Naďa Kančevová a psychologička Katarína Čermáková.

Mgr. Naďa Kančevová
manažérka projektu
Liga za duševné zdravie SR