24. 08. 2015 Galéria Nezábudka

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou sa stretávajú na výtvarnom workshope v Pezinku

Galéria Nezábudka pri Lige za duševné zdravie SR pripravilila aj tento rok pre autorov, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením Letné výtvarné sústredenie, ktoré sa už tradične bude konať v areáli Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Sústredenie potrvá od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015 a zúčastnia sa na ňom desiati amatérski výtvarníci: Daniel Horák, Róbert Kačánek, Viera Kulišovová, Alena Kuliševová, Roman Machovič, Bedřich Matoušek, Darina Komlóssyová – Okáliová, Sylvia Mikolášková, Stanislava Bratková a Zuzana Ebringerová ktorí boli pozvaní na základe ich tvorivých schopností a ich celoročnej účasti na výtvarných workshopoch organizovaných Ligou za duševné zdravie.

Na vybraných autorov čaká päť zaujímavých dní, počas ktorých budú zbierať inšpirácie, robiť si náčrty, zdokonalia sa vo výtvarných technikách a budú rozširovať svoju vlastnú invenciu aj prostredníctvom literatúry či hudobných inšpirácií. Tohoročný workshopp bude zameraný predovšetkým na ilustračnú tvorbu. Najlepšie práce budú na záver vystavené.

Popri výtvarných dieľňach budú súčasťou pobytu aj krátke výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé aktivity, ktoré budú mať rôzne stupne náročnosti a budú prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčasnených autorov. Sústredenie povedú odborníci: výtvarníci Vladimír Kordoš a Dušan Nágel, historička umenia Naďa Kančevová a psychologička Katarína Čermáková.

Prostredníctvom každoročných letných sústredení sa Liga za duševné zdravie snaží prispieť k rozvoju arteterapie na Slovensku a zároveň podporiť integráciu ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Uznanie za ich tvorivú výtvarnú prácu im zvyšuje sebavedomie a umožňuje sociálnu integráciu.

Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

manažérka projektu

Liga za duševné zdravie SR