12. 02. 2022 Aktuality

Mafia v našich hlavách-Stanovisko Ligy za duševné zdravie k súčasnej situácii v spoločnosti

Mafia v našich hlavách

Už dlhšie v našej spoločnosti vidíme stále sa rozširujúce verbálne agresívne správanie, ktoré podľa skúsenosti z minulosti vedie po istom čase aj k fyzickým útokom na názorových oponentov. Používanie expresívnych nevhodných výrazov, nadávok a vyhrážanie sa použitím sily sa stáva pomaly normou. Je samozrejmé, že takéto správanie vedie k obavám, úzkosti, strachu a vo všeobecnosti k zhoršovaniu duševného zdravia u veľkej časti populácie. Slušnosť vo vzťahoch medzi ľuďmi, či už v rámci rodiny alebo medzi kolegami a aj v rámci celej spoločnosti je naopak pozitívnym ochranným faktorom duševného zdravia.

Túto tému v poslednom čase otvorilo nielen správanie sa časti poslancov parlamentu a ich podporovateľov pred Národnou radou, ale aj zverejnený záznam rozhovoru reportéra RTVS M.Merčiaka so svojimi podriadenými. Správanie, ktoré by v iných krajinách viedlo k odchodu z činnosti, v ktorom je na očiach verejnosti, ale aj k odchodu zo zamestnania, vyvolalo u nás v médiach vlnu podpory pre agresora. Priestor dostali aj mnohí kolegovia, ktorí ho, podobne ako riaditeľ RTVS, obhajovali, jeho správanie zľahčovali a najčastejšie ospravedlňovali argumentom, že komentátor v priamom TV vysielaní je pod veľkým stresom. Chcel tým riaditeľ a priatelia komentátora vari povedať, že súťažiaci športovci sú pod vplyvom menšieho stresu?  Alebo že v iných zamestnaniach stres neexistuje a ak sa objaví, je podobné správanie ospravedlniteľné? Alebo je v stresovej situácii ospravedlniteľné verbálne násilie nielen v zamestnaní, ale aj inde na verejnosti alebo v rodine?

Celkom typicky zamestnávateľ a aj diskutujúci, ktorým média poskytli priestor, zamenili príčinu za následok a namiesto odsúdenia toho, kto sa správa nevhodne, obrátili svoj hnev na toho, kto si dovolil na chybu poukázať. Takže zlý nie je agresor ale ten, kto na ňu poukázal, ten, kto vynáša „spomedzi nás“ a je teda podlý zradca. Okrem riaditeľa RTVS, ktorý takto obraňoval svojho celebritného hlásateľa,  je viac ako príznačné, že na obranu agresívneho a šikanujúceho Merčiaka sa postavili politici ako Boris Kollár a Róbert Fico s podobnou argumentáciou.

Tento mafiánsky prístup k ochrane „nášho“ človeka je pochopiteľný práve u týchto politikov. Zároveň však ukazuje, že mafiánske princípy sa už dostali aj do hláv ľudí, ktorí nie sú súčasťou veľkých mafiánskych skupín, ale aplikujú ich vo svojich malých skupinách. Zrejme však nie sú ojedinelí a tento princíp ochrany „rodiny“ je normou aj vo veľkej časti spoločnosti. Smutné je, že si väčšina z nás ani neuvedomuje, že je to správanie sa podľa mafiánskych pravidiel. Je škoda, že práve politici a známe osobnosti i celebrity sa nepostavia k problému zodpovedne a neukazujú celej spoločnosti príklad slušného riešenia. Svojimi činmi naopak podporujú násilie a negatívne ovplyvňujú duševné zdravie spoločnosti.