07. 10. 2020 Správy

Mental Health Europe Konferencia

2. októbra sme sa ako členovia zúčastnili medzinárodnej konferencie pod záštitou Mental Health Europe. Ústrednou témou nášho stretnutia bolo hovoriť o budúcnosti duševného zdravia, práv pacientov s duševnou chorobou v EU. Prezident MHE sa v úvode svojho príhovoru vyjadril k dôležitosti diskusie o duševnom zdraví. Podotkol, že duševné zdravie už nie je záležitosťou jednotlivcov, ale nás všetkých, aj tých, ktorí práve duševnou chorobou netrpia. Dôležitým aktérom zmeny je v tomto prípade aj súčinnosť orgánov v EÚ. Pod jej záštitou sa očakávajú veľké zmeny a to v období nasledujúcich rokov, pretože v prípade liečby duševného ochorenia nehovoríme o luxuse, ale o nevyhnutnosti. Aj preto sa komunita MHE chce do budúcnosti zamerať na efektivitu komunitnej starostlivosti, ktorá sa mnohokrát ukazuje ako tá najúčinnejšia. Ako sa prezident Jan Berndsen vyjadril, práve malé komunity v krajinách, dokážu byť v reformovaní starostlivosti veľmi úspešné a nápomocné.

Motívom tejto pomoci je: „investovať dnes, pre lepší zajtrajšok.“

Všetky ochorenia by mali byť liečené. Bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzické alebo duševné. Ľudia v 21. storočí majú mať právo na plný prístup k zdravotnej starostlivosti a za tento prístup je zodpovedný finančný systém každej krajiny. Je však nevyhnuté diskutovať tieto otázky aj na každej úrovni, či už individuálnej, komunitnej alebo celospoločenskej. Práve komunitná úroveň sa rokmi javí ako tá najefektívnejšia v zmysle aplikovania akýchkoľvek zmien. Model fungovania, ktorý táto úroveň predstavuje je považovaná za efektívnu formu a dobrý krok. K tomuto modelu sa hlási niekoľko predstaviteľov z kruhov OECD a aj predstavitelia zo samotnej komunity MHE.

Všeobecným nosným pilierom v tejto problematike naďalej ostáva odporúčanie presadzovať politiku duševného zdravia vo fungovaní všetkých sektorov a posilňovať možnosti prostredníctvom vedenia štátu. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že každé ministerstvo je zodpovedné za sektor duševného zdravia. Duševné zdravie sa totižto týka všetkých. Nie je na mieste ukazovať, kto je v tejto súvislosti viac zodpovedný. Vláda každej republiky má byť jedným celkom. Ak v tejto pyramíde zodpovednosti postupujeme ďalej, každá krajina EÚ je ďalej zodpovedná za stav duševného zdravia v EÚ.

V závere konferencie boli všetci účastníci vyzvaní k tomu, aby jednou vetou popísali, ako oni bojujú so stigmou a predsudkami v oblasti duševného zdravia. Mnoho odpovedí malo spoločný základ a to, že prevencia je nosným pilierom starostlivosti o duševné zdravie, a že je aj naďalej nevyhnutné pracovať v komunitách a stimulovať ľudí k starostlivosti o svoje vlastné duševné zdravie.