26. 11. 2018 Nezaradené

Moduly projektu

Výstupom podaktivít v projekte bude vytvorený program celoživotného vzdelávania sociálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie. Na základe predbežnej analýzy potrieb boli ako súčasť tohto programu vzdelávania predbežne navrhnuté tieto vzdelávacie moduly – celky:

MODUL 1 – Duševné zdravie
Podpora a ochrana duševného zdravia
Výskyt duševných porúch
Epidemiológia duševných porúch

MODUL 2 – Duševné poruchy
Výskyt, príznaky, liečba duševných porúch
Špecifikácia práce s klientom s duševnou poruchou

MODUL 3 – Psychohygiena zdravotníckeho pracovníka
Spracovanie pocitov
Efektívna komunikácia (riešenie konfliktov)
Osobnostný rozvoj