02. 08. 2013 Nezaradené

Môžu byť z našich detí emoční géniovia?

„O úspešnosti v práci či v živote rozhoduje inteligenčný kvocient iba v 20 %“ časopis Vesmír 76, 528.

Mám obrovskú radosť z najnovšieho úspechu, ktorý Liga za duševné zdravie zaznamenala pri podaní projektu „Zippy‘s Friends na Slovensku“. Nadácia pre deti Slovenska, ktorá projekt vybrala, ho ešte v tomto roku podporí z grantových mechanizmov EEA grantov. Prečo sa tak veľmi teším? Čo dobrého môže priniesť náš nový projekt „Zippy`s Friens” deťom na Slovensku? V súčasnosti už v 28 krajinách sveta prebieha medzinárodný program Zippy’s Friends – „Good mental health for children – for life“ (Dobré duševné zdravie detí pre život), ktorý je zameraný na podporu duševného zdravia detí. Vytvorila ho britská organizácia Partnership for Children (http://www.partnershipforchildren.org.uk/zippy-s-friends.html).

Zámerom tohto programu je podpora duševného zdravia, ktorú chceme dosiahnuť pomocou posilnenia sociálnych zručností a zdravých emocionálnych prejavov u detí vo veku 5-7 rokov. Program bude v škôlkach a školách realizovaný formou hier a cvičení. V krajinách, kde tento program už prebiehal, poukazujú autori na veľmi pozitívne výsledky. Deti ktoré program absolvovali, boli ku v jeho závere komunikatívnejšie, lepšie vedeli vyjadrovať svoje emócie, zvládať záťažové situácie, lepšie sa brániť pred šikanovaním a celkovo sa aj u seba vyhýbať násilným riešeniam konfliktov.

Žijeme v dobe, kedy sú chladné rozumové schopnosti vysoko cenené. Celé naše školstvo je toho jasným dôkazom. A predsa len sa stále častejšie ukazuje, že takáto redukcia nie je opodstatnená. Dokonca veda, ktorá je typickou doménou racionality je efektívnejšia, ak nezabúda na dôležitý aspekt emocionality, sociálnych kompetencií či intuície. Veď aj k najčastejším slávnym objavom najznámejších vedcov viedlo rovnovážne zapojenie rozumu, intuície a emócií.

„Kto chce mať v osobnom aj v pracovnom živote úspech, musí používať nie len rozum, ale tiež svoje city a optimálne používať emocionálnu inteligenciu.“ To je výrok Daniela Golemana, autora bestselleru „Emocionálna inteligencia.“ Zdôraznil. Že neustále budujeme našu kultúru na akademickej schopnosti a ignorujeme jej ďalšie polarity. Bolo by prospešné nášmu celkovému zdraviu, ak by sme hľadali viac rovnováhy v každodennom prihliadaní raz rozumu a raz zas emóciám.

Som presvedčená, že o to viac je potrebné, aby sa rozvoj emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností systematicky podporoval u malých detí, v škôlkach a na základných školách. Dôvodom by nemalo byť nahradenie rodičovskej výchovy, ale konečne akési vyváženie jednostrannosti akademicko-racionálneho prístupu. Pri rozvíjaní emocionálnej inteligencie je prvoradou úlohou naučiť sa uvedomovať si, rozumieť a tiež vhodne prejavovať svoje pocitové hnutia. Žiadna emócia predsa nie je sama o sebe zlá či nesprávna. Ide o to, vnímať jej mieru a vedieť, že napríklad pre strach či hnev existuje mnoho výrazových možností a je na nás vybrať si medzi nimi. Optimistické je, že na rozdiel od čisto rozumového nadania, ktoré je dané výrazne geneticky, sa emocionálnu inteligenciu (rovnako ako sociálne zručnosti či intuíciu) môžeme rozvíjať po celý život.

Tešíme sa, že prostredníctvom projektu „Zippy‘s Friends na Slovensku“ prispeje Liga za duševné zdravie k zlepšovaniu sociálnych zručností a rozvoju emocionálnej inteligencie našich detí. Viac informácií o spomínanom projekte „Zippy‘s Friends na Slovensku“ sa dozviete na stránke Ligy za duševné zdravie www.dusevnezdravie.sk či na www.detskadusa.sk

Mgr. Katarína Vítková

autorka je psychologička