27. 05. 2020 Aktuality Čo pre vás robíme Správy

Nová štúdia o duševnom zdraví z Útvaru hodnoty za peniaze

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil najnovšiu štúdiu zaoberajúcu sa duševným zdravím a verejnými financiami.

S Útvarom hodnoty za peniaze (MF SR) spolupracujeme už dlhšiu dobu. Veľmi nás teší, že iniciatíva, ktorá vyšla od autorky Diskusnej štúdie Duševné zdravie a verejné financie – Lucie Grajcarovej je úspešne publikovaná. Želáme jej veľa úspechov!
Jednou z tých, čo štúdiu recenzovali bola aj naša kolegyňa Alexandra Dzureková. Ďakujeme!

Kým ženy na Slovensku častejšie trpia depresívnymi a úzkostnými poruchami a poruchami príjmu potravy, u mužov sa viac vyskytuje škodlivé užívanie alkoholu a psychoaktívnych látok. Mnoho ľudí sa kvôli slabej informovanosti a stigme nelieči.

Hoci je samovražda zriedkavou príčinou úmrtia v celej populácii, u mladistvých je na druhom mieste po automobilových nehodách. Na Slovensku v roku 2016 zo všetkých zomretých mladistvých vo veku 15 – 19 rokov až 18 % ukončilo svoj život samovraždou. A je to stále menej ako v západných aj susedných krajinách.

Duševné poruchy okrem znižovania kvality života jednotlivcov ovplyvňujú aj výkonnosť ekonomiky a predražujú zdravotný a sociálny systém. Navrhujeme preto investovať do prevencie. V detstve pomôžu programy rozvíjajúce zručnosti rodičov pri výchove a budovanie psychosociálnych zručností detí, v dospelosti skríningy výskytu duševných porúch a prevencia stresu, v starobe zase komunitné programy.

Mnohé intervencie sú vhodné nezávisle od veku, špeciálnu pozornosť je potrebné venovať zraniteľným skupinám, napríklad ľuďom ohrozeným chudobou, ľuďom bez domova, etnickým menšinám, LGBTI skupinám alebo žiadateľom o azyl. Podporiť je tiež potrebné zvyšovanie povedomia a informovanosti a destigmatizáciu témy duševného zdravia.

Viac sa dočítate v našej diskusnej štúdii Duševné zdravie a verejné financie:  Duševné zdravie a verejné financie – UHP