21. 01. 2020 Správy

O diskriminácii

Predsudky sú pohodlnou, spoločensky tolerovanou skratkou, ktorá nás zbavuje nutnosti premýšľať o veci. Väčšinová spoločnosť v sebe živí viacero predsudkov a niektoré sa týkajú aj duševných ochorení a ľudí, ktorí duševným ochorením trpia. Predsudky dokážu fatálnym spôsobom komplikovať život ľuďom s duševnými problémami.

Ľudia s duševnými problémami, aby sa vyhli posudzovaniu na základe predsudkov, buď svoje problémy taja (a komplikujú si tak cestu k vyliečeniu až tak, že choroba môže skončiť zbytočným chronickým štádiom alebo dokonca samovraždou) alebo vyhľadajú odborníka a terapiu, ale dlhodobá liečba im okrem reálnej pomoci prinesie aj nálepku (stigmatizáciu) psychiatrického pacienta, ktorá sa len ťažko odstraňuje.

Predsudok je základom pre rôzne mýty. Verejnosť je napríklad presvedčená, že ľudia s duševnou poruchou sú nebezpeční a agresívni, a pritom podiel ľudí s duševnou poruchou na násilných činoch a zločinnosti je rovnaký ako u ostatnej populácie. Mnohokrát si ľudia myslia, že duševné choroby súvisia so slabou vôľou a len tzv. “slabí ľudia” bývajú duševne chorí. Tento názor narobí veľa zla. Ľudia s duševnou poruchou sa tak stávajú obeťou diskriminácie na základe ich akejsi domnelej “menejcennosti”. Šírením predsudkov spoločnosť nepodporuje liečbu ľudí s duševnou chorobou a naopak ich uvrháva do sociálnej
izolácie a núti ich tajiť svoje ochorenie v záujme zachovania spoločenského statusu (ktorý sa aj tak práve v dôsledku neliečenia následne stratí).

Duševné poruchy nie sú prejavom slabej vôle. Napríklad diagnóza depresie je vedecky podložená a nie je možné ňou maskovať ani neschopnosť, ani lenivosť. Nie je pravda, že väčšina duševných chorôb sa nedá liečiť. V mnohých prípadoch vhodná liečba potlačí
príznaky poruchy tak efektívne, že pacient pracuje a žije ako predtým. Väčšinou sa podarí stav pacienta aspoň výrazne zlepšiť.

Otázka diskriminácie a negatívnej stigmatizácie ľudí s duševným ochorením je veľkou témou. Pre Ligu za duševné zdravie je veľmi dôležité, aby sme svojou činnosťou znižovali “nálepkovanie” ľudí s duševnými ochoreniami a edukovali spoločnosť ku väčšej tolerancii a empatii.