O nás

… aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku

Partneri a donori
Ligy za duševné zdravie.

Úrad vlády Slovenskej republiky

Telekom

Poláček & Partners

Transpetrol

Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Nadácia SPP

Janssen

Phase

Yeme

Nadácia Orange

Accenture

Poštová banka

VÚB banka

Nay

Union

Fun radio

Rotary Club Bratislava

Slovnaft

Nadácia Volkswagen

Slovenský plynárenský priemysel