O nás

… aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku

Partneri a donori
Ligy za duševné zdravie

Úrad vlády Slovenskej republiky

Telekom

Poláček & Partners

Transpetrol

Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Nadácia SPP

Janssen

Phase

Yeme

Nadácia Orange

Accenture

Poštová banka

VÚB banka

Nay

Union

Fun radio

Rotary Club Bratislava

Slovnaft