08. 08. 2012 Nezaradené

ODOS

Otvorme dvere, otvorme srdcia, občianske združenie
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

Organizácia ODOS združuje osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a ďalších občanov. Hlavným cieľom ODOS je znižovať stigmu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku.

Medzi ďalšie ciele patrí obhajoba práv ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných formou pacientskej advokácie a vzdelávanie lídrov združení pacientov a príbuzných.

ODOS je nezisková organizácia s celoslovenskú pôsobnosťou, ktorej dlhodobým cieľom je skvalitňovanie života ľudí s duševnou poruchou a dosiahnutie ich plného uplatnenia a princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu pomocou postupného odbúravania predsudkov verejnosti voči duševne chorým.

Združenie vytvára spoločnú platformu pre spoluprácu 12 regionálnych organizácií pacientov s duševnými poruchami, 6 regionálnych združení príbuzných, 2 združenia poskytujúce služby pre duševne chorých a tiež jednotlivcov z radov profesionálov pracujúcich v oblasti duševného zdravia. ODOS má nateraz na Slovensku dve regionálne pobočky:

Regionálne združenie ODOS Bratislava (ROZ ODOS – BA)
Regionálne združenie ODOS Košice

ODOS prepája činnosť regionálnych združení pacientov a príbuzných s Ligou za duševné zdravie SR prostredníctvom Správnej rady Ligy za duševné zdravie (LDZ). Výkonná riaditeľka ODOS je členkou Správnej rady LDZ, v ktorej zastupuje a presadzuje záujmy svojich členských združení. Zastupuje ich aj v Rade duševného zdravia zriadenej na pôde Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2004.

Svojpomocné skupiny ľudí s duševnými poruchami ani organizácie príbuzných do roku 1989 na Slovensku neexistovali.

Prvá pacientska organizácia – Združenie pacientov VIKTÓRIA – vznikla v Bratislave v roku 1997 z iniciatívy pacientov psychiatrického stacionára HESTIA za veľkej podpory profesionálov tohto zariadenia. V tom istom roku 1997 založili pacienti ďalšiu organizáciu „Pozdrav“ v Michalovciach a vznikli postupne tri združenia príbuzných v Bratislave, v Košiciach a v Michalovciach.

V priebehu nasledujúcich štyroch rokov sa ukázala potreba lepšie koordinovať prácu v oblasti duševného zdravia a preto vznikli občianske združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú členmi Ligy.

Otvorme dvere, otvorme srdcia – ODOS (r.2001)

Slovenská asociácia pacientov a pacientskych organizácií – PREMENY (r.2000)

Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých – OPORA (r.1999)

V súčasnosti sú členmi ODOS

občianske zduženia ľudí s duševnými poruchami (názov, sídlo, rok založenia):

OZ VIKTÓRIA (Bratislava, 1997)
OZ TREND G+N(R. Sobota, 2001)
OZ POZDRAV (Michalovce, 1997)
OZ DELFÍN (Zvolen, 2001)
OZ SANARE (B. Bystrica, 1998)
OZ POHĽAD (Košice, 2001)
OZ OMEGA (Trenčín, 1998)
OZ ZDRAVÁ DUŠA (P. Bystrica, 2002)
OZ DOTYK (Pezinok, 1999)
OZ MOZAIKA (Žilina, 2003)
OZ ŠŤASTIE SI TY (Prievidza, 2001)
OZ PRVOSIENKA (Partizánske, 2005)

*Čakateľ na členstvo

OZ NO A ČO ?! (Stará Ľubovňa, 2006)

občianske zduženia príbuzných (názov, sídlo, rok založenia)

OZ OPORA – VEDIEŤ ŽIŤ (Bratislava, júl 1997)
OZ RADOSŤ (Košice, november 1997)
OZ OPORA (Michalovce, december 1997)
OZ OPORA G+N (Rimavská Sobota, február 2001)
OZ KRÍDLA – (Bratislava,)
OZ OPORA (Zvolen, december 2000)

ďalšie členské združenia ODOS (názov, sídlo, rok založenia):

OZ INTEGRA (Michalovce, február 1994)
Dom sociálnych služieb – MOST, n. o. (Bratislava, február 2003)

Viac informácií na www.odos-sk.com