19. 05. 2014 Správy

Okrúhly stôl: Alkoholizmus je duševná porucha

Okrúhly stôl sa konal v Lige 16.mája 2014

Pripravili sme pre návštevníkov webstránky ďalší Okrúhly stôl na tému: „Alkoholizmus je vážna duševná porucha“ , s podtitulom: „Závislosti sú duševné poruchy, nezávisia od našej vôle“.

Diskutujúci pri Okrúhlom stole boli MUDr. Ivan Novotný, riaditeľ SANATÓRIUM AT, adiktológ. Odpovedal na otázky – prečo závislosti sú duševné poruchy, prečo je aj alkohol droga – ako vznikne alkoholová závislosť, prečo sa niekto stane závislým a iný nie, koľko musím denne vypiť,aby som sa stal alkoholikom, koľko môžem naopak vypiť aby som sa bezpečne nestal alkoholikom, prečo nezvládne alkoholik svoju závislosť sám.

MUDr. Alexandra Bražinová – bývalá riaditeľka LDZ, epidemiologička, odpovedala na otázky – prečo Liga šíri osvetu na tému alkohol, ako vnímajú Slováci alkohol a ako sa alkholizmus vyskytuje v populácii, koľko vypije Slovák za rok a či je to viac ako iné krajiny, ako vieme, že pijeme priveľa – resp. koľko je priveľa, ako sa vyskytuje alkoholizmus v populácii (ako je na tom Slovensko) a aké percento ľudí sa lieči

Psychoterapeutka PhDr. Jana Žemličková, Sanatórium AT hovorila o tom – ako rozpozná sám pacient a ako jeho okolie, že už ide o závislosť? Ako sa líši alkoholizmus od iných závislostí? Ako má pracovať rodina s alkoholikom? Ako vie človek, že sa rúti do problémov z alkoholu? Ako to vie jeho okolie? Často sa nás pýtajú, kedy už je čas obrátiť sa na psychológa?

Pozývame vás, poďte sa našim prostredníctvom porozprávať s terapeutom o tom, aké problémy môžeme mať s priveľkou konzumáciou alkoholických nápojov.

Plné znenie Okrúhleho stola si môžete pozrieť tu.