07. 10. 2020 Podujatia Správy

Okrúhly stôl o financovaní liniek pomoci štátom

Napriek skúsenostiam s výrazným nárastom kontaktov počas prvej vlny pandémie stále neexistuje priamy spôsob financovania liniek pomoci štátom. V čase druhej vlny je nevyhnutné zvyšovať poddimenzované kapacity liniek. Bez jasnej podpory štátu im však hrozí skôr obmedzovanie ich kapacít. Dlhodobo zanedbávanú úlohu štátu v tejto oblasti nahrádzajú firemní donori. Takáto situácia je aj v dôsledku ekonomických následkov pandémie dlhodobo neudržateľná.

Pozývame vás sledovať okrúhly stôl Krízové linky v čase krízy, kde sa historicky prvýkrát špecificky k téme financovania liniek pomoci stretnú zástupcovia ministerstva zdravotníctva, práce, školstva, vnútra a tiež predsedníčka výboru NRSR pre sociálne veci Jana Žitňanská. Okrúhly stôl bude prebiehať pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Podujatie iniciovala Liga za duševné zdravie v rámci Iniciatívy liniek pomoci (www.pomozeme-krizovelinky.sk), ktorá združuje s podporou Nadácie Orange tri najväčšie linky pomoci na Slovensku – Linku detskej istoty, IPčko a Linku dôvery Nezábudka.

Okrúhly stôl je verejná platforma, ktorá prináša príležitosť pre jednotlivé ministerstvá dospieť ku konkrétnym návrhom pomoci pre linky, ktoré poskytujú každodennú profesionánu non-stop bezplatnú a anonymnú pomoc obyvateľom Slovenska.

Podujatie bude prebiehať formou online diskusie 8. 10. 2020 o 10:00 hod. na facebookových stránkach členov Iniciatívy liniek pomoci a Nadácie Orange.

Formát okrúhleho stola bude pre epidemiologickú situáciu prebiehať formou online diskusie prenášanej širokému publiku odbornej a laickej verejnosti. Otázky a odpovede prítomných účastníkov diskusie ako aj publika sledujúceho diskusné fórum bude možné klásť prostredníctvom aplikácie cez SLI-DO. Facebook event môžete nájsť tu.