08. 02. 2016 Čo pre vás robíme

Online poradňa Nezábudka

Vitajte v online poradni Nezábudka Ligy za duševné zdravie!

Trápia vás problémy z oblasti duševného zdravia, vzťahov, výchovy, problémy citové či otázky smerovania a zmyslu života?

Nemusíte s nimi zostávať sami. Napíšte našim odborným poradcom.
Sú tu, aby vám pomohli

Anonymne – bezplatne – s odpoveďou najneskôr do 48 hodín.

Ako to funguje:

  • vyberte si len jedného poradcu a podrobne mu opíšte svoj problém,
  • email pošlite priamo na jeho emailovú adresu v profile,
  • odbornú odpoveď dostanete rovnako anonymne späť na vašu adresu, najneskôr do 48 hodín.
  • pokiaľ píšete poradcovi priamo, komunikácia zostáva len medzi vami dvoma a nedostanú sa k nej žiadne tretie osoby.

 

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD., psychologička

zuzana.poltakova@dusevnezdravie.sk

– problémy detského veku, rodičovské a školské problémy
– osobnostné problémy detí, dospievajúcich a dospelých
– problémy na pracovisku a v kolektívoch
– osobnostný rozvoj

Štúdium psychológie ukončila v roku 2004 na UCM v Trnave. Pracovala v ambulancii klinickej psychológie, kde sa venovala najmä detským ale i dospelým klientom. V rigoróznej práci sa venovala téme “detského temperamentu”, v roku 2013 obhájila dizertačnú prácu, v ktorej sa venovala problematike “pracovného stresu”. Aktuálne už niekoľko rokov pracuje ako školská psychologička, v rámci svojej práce sa venuje individuálnej práci s deťmi ako aj skupinovým aktivitám zameraným na zlepšenie triednej klímy a rozvoj sociálno – emocionálnych kompetencií. Venuje sa tiež poradenstvu pre rodičov, rozvoju rodičovských zručností ako aj osobnostnému rozvoju detí, dospievajúcich a dospelých, vedie komunikačné tréningy a teambuildingy pre menšie pracovné kolektívy. Svoje vedomosti a zručnosti pravidelne prehlbuje a rozširuje na vzdelávacích seminároch a terapeutických výcvikoch.

PhDr. Jozef Ďanovský, psychológ

jozef.danovsky@dusevnezdravie.sk

– témy závislostí (alkohol, drogy, hazard, internet, chorobné nakupovanie…)
– poruchy osobnosti, depresie, úzkostné poruchy, poruchy spánku
– poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia a bulímia)
– traumatické zážitky, psychosomatické ťažkosti
– osobnostný rozvoj, práca so zmyslom života

Absolvoval Prešovskú univerzitu v odbore psychológia. Závislostiam a ich liečeniu sa venuje od roku 2008 ako psychológ a od roku 2015 ako klinický psychológ po dokončení atestácie. Má ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v geštalt psychoterapii a vykonáva aj znaleckú činnosť v odbore klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. Popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo vlastnom psychologickom centre pracuje ako klinický psychológ aj s odsúdenými vo výkone trestu.

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

jolana.kusa@dusevnezdravie.sk

– rodinné a partnerské problémy
– osobnostné problémy
– osobnostný rozvoj, práca so zmyslom života

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého má aj doktorát. Následne absolvovala postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni. Okrem mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, naposledy Prácu s traumou, násilím a nešťastím v rodine, čím získala vynikajúce poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, páry či rodiny.

PhDr. Eva Černičková, psychologička

eva.cernickova@dusevnezdravie.sk

– partnerské, rodinné a iné vzťahové problémy
– osobnostné problémy, osobnostný rozvoj
– poruchy osobnosti

Absolvovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti uplatnila po štúdiu ako psychológ v poradenstve pre jednotlivca, pár a rodinu. Bola konzultantkou na linke dôvery, terénnou pracovníčkou v krízovej intervencii a metodičkou.
V súčasnosti sa venuje aj pravidelnej publikačnej činnosti. Počas praxe absolvovala aj viaceré kurzy a stáže, vďaka ktorým je na slovo vzatým odborníkom vo svojom odbore.