03. 05. 2022 Aktuality Správy

Otvorený list poslancom k voľbe Komisárky pre deti z 3. mája 2022

Otvorený list poslancom k voľbe Komisárky pre deti

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v stredu 4. mája 2022 sa uskutoční ďalšie kolo voľby komisára pre deti. Pred touto voľbou Vás ešte raz oslovujeme, aby sme zdôraznili dôležitosť tejto funkcie pre ochranu práv detí a potrebu jej obsadenia najlepším možným kandidátom, ktorý súčasne nespadá do myšlienkového rámca nositeľov extrémistických hodnôt. Po predchádzajúcich neúspešných voľbách vyzvala časť poslancov NR SR za OĽaNO mimovládne organizácie, aby navrhli vhodnú kandidátku alebo kandidáta na pozíciu komisára pre deti.

 • Na túto výzvu zareagovala početná skupina mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany práv detí a presadzovania ich záujmov, ako aj ľudskoprávnych a ďalších organizácií, venujúcich sa súvisiacim témam a na tento post spoločne navrhla Janette Motlovú.
 • Jej kandidatúru podporilo 65 významných mimovládnych organizácií, ktoré združujú ďalších 216 organizácií. Podporu jej vyjadrilo aj 384 osobností, odborníkov a odborníčok z oblasti pedagogiky, práce s deťmi, sociálnej práce, psychológie a iných.
 • Na podpore Janette Motlovej na post komisárky pre deti sa zhodli tak organizácie, ktoré v predchádzajúcich voľbách podporovali iných kandidátov alebo kandidátky, ako aj organizácie, ktoré v predchádzajúcich voľbách nepodporovali žiadneho z kandidátov.
 • Janette Motlová je kandidátkou širokej zhody rôznorodej skupiny mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane práv detí, ľudským právam aďalším súvisiacim témam. Janette Motlová má odborné a ľudské kvality, ktoré by mala mať komisárka pre deti.
 • Jej doterajšie pôsobenie, ako aj jej zrozumiteľná vízia, ktorú odprezentovala na vypočutí pred členmi Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny dňa 21. apríla 2022 a spôsob, ako na vypočutí jasne a priamo odpovedala na otázky poslancov, nás utvrdzujú v tom, že je to nielen najlepšia kandidátka na tento post, ale že môže priniesť zmenu, ktorú Úrad komisára pre deti tak veľmi potrebuje.Post komisára pre deti by mala zastávať osobnosť, ktorá bude spĺňať tie najvyššie štandardy a ktorá bude konzistentne a vytrvalo zastupovať záujmy detí a bude ich ochraňovať a bezpodmienečne pri nich stáť. Veríme, že Janette Motlová je takou osobnosťou. Chceli by sme Vás preto požiadať o jej podporu v nadchádzajúcej voľbe.

  Janette Motlovú podporili tieto organizácie:

  Centrum Slniečko, n.o.
  Sociofórum (združuje 130 organizácií)
  Liga za duševné zdravie SR (združuje 38 organizácií)
  Únia materských centier (združuje 48 organizácií)
  Nadácia pre deti Slovenska
  Koalícia pre deti Slovensko
  Mymamy, o. z.
  Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
  Návrat, o.z.
  Nadácia Zastavme korupciu
  Linka detskej istoty
  ALEJ, poradenské centrum
  OZ ŽENA V TIESNI
  DOBRÝ ANJEL, n.o.
  ASCEND, občianske združenie
  IPčko
  Platforma na podporu zdravotne znevýhodnených skupín
  Nadácia otvorenej spoločnosti
  Zdravé regióny
  SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
  Centrum pre výskum etnicity a kultúry
  Centrum príležitostí Valaská – ZMR (Združenie mladých Rómov)
  Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky
  WASCO – družstvo, registrovaný soc. podnik
  Podnik medzitrhu práce, n.o.
  ALMA Centrum pre zdravý vývin
  Fenestra
  Cesta von
  Popi institut
  Saplinq, o. z.
  PRIDE Košice
  PRIZMA Košice
  OZ Hana
  Karpatská nadácia
  ASPEKT
  V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
  MONTESSORI, o.z.
  TENENET o.z.
  POMOC RODINE
  Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina
  LUNA n.o.
  Centrum Nádej
  Bratislava fotogenická
  Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP)
  KOTVA n.o.
  Nepočujúce dieťa
  Centrum pre filantropiu n.o.
  OZ Brána do života
  Aliancia žien Slovenska
  Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní (Michalovce)
  Znepokojené matky
  EMDR Slovensko
  Divé maky, o.z
  Rómske advokačné a výskumné stredisko
  Zdieľanie o.z.
  LIGHT* FiF UK – študentský spolok pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky
  Občianske združenie STOPA Slovensko
  OZ Athos
  Centrum pre deti a rodiny DRaK
  OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky
  Občianske združenie STOPA Slovensko
  OZ Ethos
  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
  Chuť žiť
  Poradňa pre občianske a ľudské práva
  Teach For Slovakia

 

Vypočujte si rozhovor s kandidátkou na post Komisárky pre deti Janette Motlovú s novinárom Braňom Dobšinským.