Duševné zdravie vnímame ako základ zdravého a spokojného života jednotlivcov aj spoločnosti

Vidíme pred sebou svet, v ktorom sa venuje pozornosť duševnému zdraviu, kde odborná pomoc je ľahko dostupná a kde štát investuje do kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

Ako si pomôcť sám?

Koľko nás stojí duševné (ne)zdravie na Slovensku?

Aktuality

17. 09. 2020

Duševne zdraví ľudia zajtrajška

04. 09. 2020

Liga za duševné zdravie investuje do prevencie.

25. 08. 2020

Svetový deň duševného zdravia 2020

04. 08. 2020

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti-klinická štúdia

Chceme zlepšiť podmienky a život ľudí, ktorých duševné zdravie je ohrozené

Nie je v poriadku, že človek čaká na psychiatra 2-3 mesiace a že priemerne sa psychiater má čas venovať pacientovi 13 minút.

Nie je v poriadku, že na Slovensku máme 45 detských psychiatrov a 12 detských klinických psychológov.

Nie je v poriadku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko dostupná, neprehľadná a často nedosiahnuteľná.

Nie je v poriadku, že príbuzní sú často stratení a nemajú základné informácie, čo majú robiť.

Nie je v poriadku, že až 90 % ľudí verí mýtom o duševných poruchách.

Preto vznikla v roku 2000 Liga za duševné zdravie. Spolu to dokážeme zmeniť.

VIAC O LIGE

Čo robíme

Bezplatná, anonymná, non-stop Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

Odborné psychologické poradenstvo a krízová intervencia.

Zastupujeme pacientske a iné neziskové organizácie v oblasti duševného zdravia

Vytvorenie spoločnej platformy pre pacientske a neziskové organizácie.

Osveta a prevencia v oblasti duševného zdravia

Destigmatizačné kampane a preventívne programy.

Čo sa nám podarilo

Naši partneri