22. 08. 2022 Aktuality Čo pre vás robíme Podcast Ako sa máš?

Podcast Ako sa máš? so psychológom Michalom Bačom o psychologickom bezpečí

O psychologickom bezpečí – v práci i v súkromí.

V najnovšej epizóde nášho podcastu Ako sa máš? sa Šarkan stretol so psychológom Michalom Bačom. Rozprávali sa o téme, ktorá sa dotýka každého z nás. O psychologickom bezpečí – či už v práci, v kolektíve, alebo v rodine.

Aké sú znaky, že nežijem v psychologicky bezpečnom prostredí? Ako z toho von? Ako si nastaviť prostredie aby bolo pre mňa psychologicky bezpečné. Ako otvoriť ťažké témy? Ako začať ťažký rozhovor?

Kniha, ktorú hosť priniesol: Abraham H. Maslow, Ku psychológii bytia

Psychológ Mgr. Michal Bača

vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. Prvé skúsenosti v psychoterapii (individuálnej aj skupinovej) získal v resocializačnom centre Retest v Bratislave (1999-2000), ktoré sa zameriavalo na dlhodobú liečbu drogových závislostí. Následne pôsobil ako psychológ v spoločnosti Orange (2000-2007), kde po niekoľkých rokoch prevzal vedenie tímu rozvoja zamestnancov. Ďalšie manažérske skúsenosti získaval v Slovenskej sporiteľni (2007-2010) na pozícii vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj a následne na podobnej pozícii vo VÚB banke (2011-2021).

Po viac ako 20-ročnej korporátnej skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách a po mnohých projektoch sa rozhodol opäť vrátiť k individuálnej psychologickej práci. Pracuje formou individuálnych psychologických konzultácií a koučingu v nasledujúcich oblastiach:

Dlhodobá záťaž, stres a vyhorenie – ako z toho von a ako nadobudnúť životné naplnenie. Ako si nastaviť život tak, aby človek stíhal všetky dôležité veci a pritom dlhodobo netrpel preťaženosťou a vyčerpanosťou, resp. dlhodobou frustráciou.
Osobný leadership, vnútorná motivácia a dôvera – ako viesť a inšpirovať iných ľudí, ako vytvárať vzťahy, v ktorých dokážu iní ľudia rásť, rozvíjať sa a hľadať inovatívne riešenia. Ako dlhodobo smerovať svoj život zmysluplne tak, aby aj s odstupom mal človek pocit, že to stálo za to.
Úzkostné poruchy – rôzne druhy fóbií, panické ataky, obsedantno-kompulzívna porucha (prístup KBT)
Depresia (prístup KBT)
Pripravenosť tímov a organizácii na implementovanie zmien a transformáciu a na podávanie vysokého výkonu v období neistoty – vytváranie prostredia a kultúry, ktorá vedie ľudí k neustálemu učeniu, hľadaniu inovácií a nových ciest. Diagnostika a budovanie psychologického bezpečia v organizáciách ako súčasť rozvoja Leadershipu a firemnej kultúry. Tejto oblasti sa venujem formou individuálneho koučingu, mentoringu a poradenstva.

Vypočujete si epizódu so psychológom Michalom Bačom: