13. 09. 2023 Aktuality

Podpora vyhláseniu Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k parlamentným voľbám 2023.

Podpora vyhláseniu Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k parlamentným voľbám 2023.

My, iniciátori a signatári Otvoreného listu V. Mečiarovi pred voľbami 1998, vyjadrujeme plnú
podporu Vyhláseniu výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k parlamentným voľbám 2023.

To, na čo sme upozorňovali v r. 1998 a prisudzovali sme stav v spoločnosti predovšetkým vplyvu Vladimíra Mečiara, je dnes ovplyvňované nie jedným, ale viacerými politikmi a politickými stranami.
Vyhlásenie výboru SPS vystihuje hlavné nebezpečia, ktoré hrozia našej spoločnosti, ak sa nepostaví za udržanie slobody a demokracie. Ako odborníci na duševné zdravie zdôrazňujeme, že ich strata či obmedzenie vedie k ohrozeniu duševného zdravia jednotlivcov i celej spoločnosti.

MUDr. Peter Breier
Doc. MUDr. Pavel Černák
Prof. MUDr. Jozef Hašto
Prof. PhDr. Anton Heretik
MUD. Peter Korcsog
Doc. MUDr. Viera Kořinková
MUDr. Eva Pálová
MUDr. Lívia Vavrušová

Pôvodný list Vladimírovi Mečiarovi

Vyhlásenie  výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) k voľbám 2023

Ako odborná spoločnosť združujúca psychiatrov na Slovensku cítime pálčivú potrebu vyjadriť sa k nadchádzajúcim parlamentným voľbám 2023. Pevne veríme, že naše vyjadrenie bude vnímané tak, ako je zamýšľané, teda ako apel na jedny z najvýznamnejších ľudských hodnôt: pravdu, otvorenosť, spoločenskú solidárnosť, toleranciu a nenásilie, ktoré má v našej krajine vybudovanú krásnu, a dúfame, že aj pretrvávajúcu a pretvárajúcu tradíciu. Dianie v spoločnosti – ako sú aktivity a prejavy niektorých politikov, spochybňujúce demokratický režim, a to, ako sú tieto aktivity obyvateľstvom prijímané, napríklad deklarovanie potreby „silnej ruky“, nastolenia akéhosi poriadku, delenie spoločnosti na  „nás“ a  „tých druhých“ , negatívny postoj k menšinám, spochybňovanie legitimity hlavy štátu a štátnych inštitúcií – svedčí o tom, že sa opäť nachádzame na križovatke dejín, keď je ohrozená sloboda, samotné srdce demokracie. 

Apelujeme na všetkých, aby sme neboli informačne naivní, aby sme sa snažili kriticky a racionálne vyhodnocovať lživé a klamlivé vyhlásenia, z ktorých sa stratila pravda a ktorých úlohou je len sugestívne pôsobiť na každého z nás, potenciálnych voličov. Apelujeme na to, aby sme skúmali vyhlásenia politikov v širšom kontexte ich osobnosti a predchádzajúceho pôsobenia, aby sme volili s pokojom a rozvahou. Veľmi nám záleží na budúcom vývoji našej spoločnosti a vyzývame na uvedomelú, zrelú a pritom vo svojej podstate jednoduchú schopnosť odolať podnecovaniu k afektom a k agresii, šíreniu dezinformácií a klamstiev. Pripomíname, že demokracia je združená s tými najlepšími hodnotami pre život, prácu, tvorivosť a oddych práve preto, že znamená slobodu a vytvára najlepšie podmienky pre osobnostný rozvoj, psychické zdravie a šťastie. 

S predstavami otvorenej a zdravej spoločnosti hľadíme na našu budúcnosť a nechceme pritom privierať oči. Upozorňujeme, že demokraciu nemožno krájať do nejakých jej menších podôb, že ju možno zachovávať len celú, a ak teraz kráča len na hlinených nohách, ktoré jej možno nesprávnym výsledkom nadchádzajúcich volieb jednoducho zraziť, nedopusťme, aby sa tak stalo. 

 • Michal Patarák, II. Psychiatrická klinika FNSP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • Jozef Dragašek, Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
 • Vanda Valkučáková, Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
 • Igor Riečanský, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Psychiatrická klinika SZU a UN, Bratislava
 • Boris Bodnár, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Košice
 • Miroslav Grohol, Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, Bardejov
 • Martin Somora, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica
 • Martin Vančo, Psychiatrická klinika SZU a UN, Bratislava
 • Eva Katrlínková, Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
 • Barbora Vašečková, Psychiatrická klinika SZU a UN, Bratislava
 • Veronika Režňáková, Psychiatrická ambulancia, Centrum Memory, Bratislava
 • Matúš Virčík, Psychiatrická nemocnica, Michalovce

 

K vyhláseniu sa pridali aj niektorí signatári otvoreného listu Mečiarovi z roku 1998

 • Peter Breier
 • Pavel Černák
 • Jozef Hašto
 • Anton Heretik
 • Peter Korcsog
 • Viera Kořinková
 • Eva Pálová
 • Lívia Vavrušová