26. 01. 2012 Nezaradené

Podujatia iných organizácii

Staňte sa aj Vy
“našim dobrým človekom”
na Dobrej krajine

a pomôžte nám zrealizovať náš cieľ: ”Samostatnosť, nie samota”

DSS-MOST, n.o.

Viac informácií nájdete v článku priamo na stránkach:

http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/samostatnost-nie-samota.html//