28. 09. 2013 Čo pre vás robíme

Pomočovanie u detí – Okrúhly stôl

Okrúhly stôl Ligy za duševné zdravie na tému „Nočné pomočovanie u detí“
O tom, kde je príčina pomočovania v detskom veku diskutujú odborníčky MUDr. Černianska – detská pediatrička a nefrologička a MUDr. Terézia Rosenbergerová – psychiatrička.

Diskusiu moderuje Oľga Valentová.

September 2013