14. 09. 2018 Nezaradené

Ponuka denného psychiatrického stacionáru pri PK LF a UNB

Denný psychiatrický stacionár poskytuje program v rámci rehabilitačno-resocializačného pobytu pre pacientov s diagnózami z okruhu schizofrénie, afektívnych porúch, úzkostných porúch a porúch a porúch osobnosti. Nie je určený pre pacientov s diagnózami: organické poruchy (demencie) a závislosť od psychoaktívnych látok (drogy a alkohol).

Kapacita v DS predstavuje 15 miest. Pacienti môžu navštevovať DS na základe odporučenia rajónneho psychiatra (písomné odporučenie psychiatra). Pobyt v DS je plne hradený poisťovňani: VŠZP, Union, Dôvera v max rozsahu 60 pracovných dní v danom kalendárnom roku. V prípade poisťovne VŠZP je pred prijatím do DS potrebné vyplnenie špeciálnych tlačív v 2 kópiách (vypĺňa raj. psychiater).

Program je štruktúrovaný, pestrý, realizovaný tímom lekárov, sestier, psychológov a rehabilitačných pracovníkov. Uskutočňuje sa denne, t.j. od pondelka do piatka (okrem soboty a nedele) vždy od 8:00 hod. do 14:00 hod. v priestorch DS. Počas pobytu v DS sa pacientom poskytuje strava (raňajky, obedy), lieky sú predpisované lekárom DS.

V prípade záujmu je možné kontaktovať:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD, MUDr. Marína Nvotová Slančíková

na tel. čísle: 02/ 57 290 716

alebo

sestry

Mgr. Slávka Rakšányová, Mgr. Samir Dizdarevič

na tel. čísle 02/ 57 290 389, 02/ 57 290 374

Adresa:

Denný psychiatrický stacionár

Psychiatrická klinika LF UK a UNB

Mickiewiczova 13

813 69 Bratislava