13. 04. 2023 Aktuality

Ponuka práce-hľadáme koordinátora tímu v Banskej Bystrici

V rámci projektu Komunitné služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory (MHPSS) pre ochranu a inklúziu slovenských a ukrajinských detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov, hľadáme do nášho tímu

Koordinátora pre Banskobystrický kraj.

Náplň práce:

 • Zodpovedá za zabezpečovanie dobrej spolupráce a vytváranie vhodných
  podmienok pre fungovanie komunitných lídrov tak, aby mohli kvalitne
  vykonávať aktivity pre deti, dospievajúcich a ich opatrovateľov v existujúcich
  komunitách.
 • Riadi tím komunitných lídrov (spolu 26 ukrajinských a slovenských odborníkov,
  hlavne sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, učiteľov).
 • Dohliada na kvalitu práce komunitných lídrov podľa MHPSS prístupu a
  koordinuje ich.
 • V rámci prideleného kraja pomáha získavať informácie o už existujúcich
  komunitách (centrá voľného času, občianske združenia, knižnice, voľnočasové
  aktivity, aktivity v školách, …), oslovuje tieto komunity a vytvára priestor na
  spoluprácu.
 • Organizuje a vedie pravidelné stretnutia s komunitnými lídrami, intervízie,
  supervízie a ďalšie potrebné stretnutia na zabezpečenie kvality vykonávaných
  aktivít.
 • Monitoruje za každý okres všetky ukazovatele podľa inštrukcií zadaných
  v rámci projektu.
 • Kontroluje časovú a obsahovú evidenciu práce komunitných lídrov, vedie
  evidenciu výdavkov.
 • Dohliada na účasť komunitných lídrov na všetkých školeniach v rámci
  projektu.

  V spolupráci s komunitnými lídrami zodpovedá za

 

 • udržiavanie, podporu a skvalitňovanie už existujúcich a v prípade potreby za rozvoj nových aktivít, činností a služieb pre deti, dospievajúcich a ich opatrovateľov
 • tvorbu harmonogramov aktivít
 • pravidelný reporting činností a aktivít

Čo očakávame:

 • Vzdelanie alebo pracovné skúsenosti psychologického alebo sociálneho
  zamerania
 • Skúsenosť s vedením tímu
 • Znalosť MHPSS prístupu
 • Citlivosť na tému duševného zdravia
 • Vysoký stupeň integrity a zmysel pre diskrétnosť pri riešení prípadov ochrany
  detí
 • Skúsenosť s prácou v komunitách výhodou
 • Ochota cestovať v rámci prideleného kraja
 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, proaktívny prístup, flexibilita
 • Vodičský preukaz

 Čo ponúkame:

 • Práca formou pracovnej zmluvy alebo SZČO
 • Práca na plný úväzok (40 hod/týždeň)
 • Flexibilný pracovný čas
 • Pridelené služobné auto, mobil, NB
 • Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
 • Možnosť spolupracovať aj na ďalších aktivitách a projektoch Ligy za duševné
  zdravie

 

Záujemcovia sa môžu ozvať na e mail marcela.malova@dusevnezdravie.sk