21. 03. 2023 Aktuality Čo pre vás robíme Správy

Ponuka práce-Hľadáme nových členov tímu

Projekt: Komunitné služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory (MHPSS) pre ochranu a inklúziu slovenských a ukrajinských detí, dospievajúcich a ich opatrovateľov.
Projekt realizujeme v spolupráci s organizáciou Unicef.

Koho hľadáme? Ukrajinských komunitných lídrov pre Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj.

Žilinský kraj:
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina

Trenčiansky kraj:
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Banskobystrický kraj:
Banská Bystrica, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica

Náplň práce:

 • V rámci existujúcich komunitných centier organizuje aktivity vhodné pre ukrajinské a slovenské deti, dospievajúcich a ich opatrovateľov, poskytuje im možnosti ochrany a sociálnej inklúzie, ozdravný a MHPSS prístup.
 • Poskytuje vysokokvalitné aktivity v komunitách a rieši potreby detí vo veku 6-14 rokov a dospievajúcich.
 • Navrhuje tipy aktivít a metódy, ktoré je vhodné v danej komunite použiť.
 • Zabezpečuje inkluzívne aktivity miestnej komunity pre ukrajinské deti a dospievajúcich, ktorí sú zaradení do slovenského vzdelávacieho systému a špecifické úsilie pre deti a dospievajúcich, ktorí nie sú zaradení do vzdelávacieho systému, ich oslovením vo veľkých ubytovacích zariadeniach, prostredníctvom komunikačných aktivít a lokálnych sietí.
 • Zabezpečuje aktivity  spôsobom, ktorý je primeraný vekovým, kultúrnym a lokálnym podmienkam.
 • Identifikuje deti a dospievajúcich so špeciálnymi potrebami alebo ohrozených násilím alebo akýmikoľvek rizikami v oblasti duševného zdravia (napr. GBV, PSEA, UASC, deti so zdravotným postihnutím a pod.), zabezpečuje základný skríning potrieb a ďalšie spôsoby riadenia takýchto prípadov.
 • Pripravuje harmonogramy a reporting pravidelných aktivít.
 • Zúčastňuje sa pravidelných stretnutí s priamym nadriadeným a vedie evidenciu svojej práce.

 

Čo očakávame:

 • VŠ vzdelanie (sociálna práca, psychológia, pedagogika), alebo skúsenosti s vedením komunity, a/alebo 4+ ročná skúsenosť v týchto oblastiach
 • Dohovoriť sa v slovenskom jazyku
 • Citlivosť na tému duševného zdravia
 • Skúsenosť s prácou s deťmi
 • Vysoký stupeň integrity a zmysel pre diskrétnosť pri riešení prípadov ochrany detí
 • Ochota cestovať v rámci prideleného okresu
 • Dobré komunikačné a organizačné schopnosti, proaktívny prístup, flexibilita, kreativita

 

Čo ponúkame:

 • Práca formou pracovnej zmluvy alebo SZČO
 • Práca na plný úväzok (40 hod/týždeň)
 • Flexibilný pracovný čas
 • Pridelený mobil, tablet
 • Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
 • Možnosť spolupracovať aj na ďalších aktivitách a projektoch Ligy za duševné zdravie


Záujemcovia sa môžu ozvať na e mail marcela.malova@dusevnezdravie.sk

 

Для українських зацікавлених сторін

У рамках проекту, спрямованого на надання послуг з душевнего психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в громадах для захисту та інтеграції словацьких та українських дітей, підлітків та їхніх опікунів, ми шукаємо лідерів українських громад, які б приєдналися до нашої команди в регіонах Тренчин, Жиліна та Банська Бистриця.

Міста:

Žilinský kraj:
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina

Trenčiansky kraj:
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Banskobystrický kraj:
Banská Bystrica, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica

Опис вакансії:

 • В рамках існуючих громадських центрів організовує заходи для українських та словацьких дітей, підлітків та їхніх опікунів, надаючи їм можливості для захисту та соціальної інтеграції, відновлення та застосування підходу MHPSS .
 • Забезпечує високоякісну діяльність на рівні громади та задовольняє потреби дітей віком від 6 до 14 років та підлітків.
 • Пропонує поради та методи діяльності, які доцільно використовувати в громаді.
 • Забезпечує інклюзивні заходи в місцевих громадах для українських дітей та підлітків, які навчаються в словацькій системі освіти, а також спеціальні заходи для дітей та підлітків, які не навчаються в системі освіти, охоплюючи їх у великих інтернатних закладах, через комунікаційні заходи та місцеві мережі.
 • Забезпечує діяльність відповідно до віку, культурних та місцевих умов.
 • Виявляє дітей та підлітків з особливими потребами або з ризиком насильства чи будь-яких ризиків для психічного здоров’я (наприклад, ГОН, ССД, СДУГ, діти з інвалідністю тощо), проводить скринінг базових потреб та інші методи ведення таких випадків.
 • Готує графіки та звітність про регулярні заходи.
 • Відвідує регулярні зустрічі з безпосереднім керівником та веде облік своєї роботи.

 

Що ми очікуємо:

 • Готує графіки та звітність про регулярні заходи.
 • Відвідує регулярні зустрічі з безпосереднім керівником та веде облік своєї роботи.
 • Вища освіта (соціальна робота, психологія, педагогіка), або досвід лідерства в громаді, та/або 4+ роки досвіду роботи в наступних сферах
 • Вільне володіння словацькою мовою
 • Чутливість до теми психічного здоров’я
 • Досвід роботи з дітьми
 • Високий ступінь доброчесності та почуття розсудливості у вирішенні справ, пов’язаних із захистом дітей
 • Готовність подорожувати в межах закріпленого району
 • Хороші комунікативні та організаторські навички, проактивний підхід, гнучкість, креативність

 

Що ми пропонуємо:

 • Робота за контрактом або ФОП
 • Повний робочий день (40 годин на тиждень) ➢ Гнучкий графік роботи
 • Виділений мобільний телефон, планшет
 • Навчання з питань психічного здоров’я
 • Можливість співпрацювати в інших заходах та проектах Ліги психічного здоров’я

 

Бажаючі можуть зв’язатися з нами електронною поштою marcela.malova@dusevnezdravie.sk